Jetses tekent Indië

In en om de desa : leesboekje over mensen, dieren en planten voor de Indische scholen / door H. Schroo ; met illustraties van C. Jetses en M.A. Koekkoek. - 4e dr. - Groningen, Batavia : J.B. Wolters, 1948.

Als stadsmeisje op de lagere school in Soerabaja smulde ik van de dorpsverhalen in het schoolleesboekje In en om de desa. Jetses liet thuis in Nederland kinderen met Indisch uiterlijk poseren en tekende dagenlang tropentuinen op de koloniale tentoonstelling van 1913 in Amsterdam. Indië tekende hij van foto's maar ik herkende en rook de natuur! Een knappe tekenaar! Dit leesboekje voor Indische scholen is verschenen in het Nederlands en in andere talen van de archipel.

Een van de verhaaltjes gaat als volgt: Abdoel vangt buiten een Boenglon (kameleon), sluit hem in een donker voorraadblik en roept zijn moeder. De jongen beschrijft de kleur van het dier, maar hij verkleurt juist van tuingroen naar donkerbruin als hij opspringt en moeder bang maakt..., en is donkergrijs als vader komt  kijken. Boenglon is een tovenaar! 

Karin Ottenhoff