Een oud vrouwtje en een varken

Der wie ris in ald wyfke, in âld teltsje foar de Fryske bern opskreaun troch Nynke fan Hichtum; yllustraasjes: T. Bottema. – Ljouwert : R. van der Velde, 1908.

Mijn Friese moeder zei onder het brood snijden vaak een verhaal op over een varken dat niet naar huis wilde of het moest erheen gedragen worden, waarna het tenslotte toch in de schuur belandt. Dit oude Friese stapelverhaaltje was altijd weer spannend en mijn broertjes en zusjes deden mee en hoe. Pas jaren later leerde ik het boekje kennen.

Het verhaaltje, dat ook in het Nederlands vertaald is, werd altijd als een typisch Fries vertelsel beschouwd. Maar is dat wel zo? Op een vakantie droeg een van de deelneemsters het tot mijn verbazing in het Noord-Brabants voor. Ook in Polen, Rusland en Duitsland komt het voor, al is het niet altijd in dezelfde vorm. In 1871 stond het in de verzameling “Rimen en Teltsjes” van de gebr. Halbertsma. Daarin wordt gesteld dat het ook in Engeland is verschenen. Ook is er een theorie dat het uit het Hebreeuws zou stammen. Bepaald niet typisch Fries dus!

Afke Bergstra