Een dubbele verrassing

Bobo : geschiedenis van een aap / door Mevrouw B.E. van Osselen-van Delden en Marie Hildebrandt. - [Herdr.]. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1921].

 Al vanaf mijn geboorte zijn boeken belangrijk voor me. Toen mijn tweelingzusje en ik op 17 mei werden geboren- twee maanden te vroeg als een dubbele verrassing, want er was maar op een gerekend- citeerden vele familieleden vrij naar “Bobo de aap”:

“En op de zeventiende mei kwam[en] er al weer een [twee] aapje[s] bij.
De vader sprak op droeven toon: “Ik weet geen naam meer voor mijn zoon,
Wij hebben er nu veertien al, En ’t wordt een moeielijk geval
Om steeds opnieuw weer te beginnen Met mooie namen te verzinnen.”

Maar moeder sprak: “Mijn lieve Jan, hoe kun je toch zoo tobben man,
‘k Weet honderd naampjes voor mijn kind Die jij ook zeker aardig vindt”… enz.,
feilloos aangevuld door de tantes. Vreemd is overigens dat Benjamin Rabiers belangrijke aandeel als tekenaar niet op het titelblad vermeld wordt!

Hendrien Kars