Putte - Die lui en lekker is | die moet na ’t Lekkerland

Nummer
81
Uitgever
Hendrik van der Putte (1761-1765)
Plaats
Amsterdam
Onderwerp
Luilekkerland

Die lui en lekker is | die moet na ’t Lekkerland | die eet er vleesch en visch | en rept er hant noch tant, 1 hsn.