Bergen - Afbeelding der Overstrooming van den Spaarendamschen-Dyk.

Nummer
10
Uitgever
Van Bergen, v.d.Sande en Brest van Kempen
Onderwerp
Watersnood

Afbeelding der Overstrooming van den Spaarendamschen-Dyk, buiten de Haarlemmer Poort te Amsterdam, zoo als dezelve zich heeft voorgedaan bij de hooge Watervloed van den 15 November des Jaars 1775.Te zien van het Bolwerk by den Steenen Beer.