Nieuwjaarsgeschenken

De uitgaven in de reeks De waare rijkdom worden speciaal gemaakt voor Vrienden en relaties van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur. De titel van de reeks is ontleend aan het gedichtje 'De waare rijkdom' van Hieronymus van Alphen uit zijn bundel Proeve van Kleine Gedichten voor Kinderen (Utrecht: Terveen 1778):

Geen geld bekore ons jong gemoed,
Maar heiligheid en deugd.
De wijsheid is het noodigst goed;
het sieraad van de jeugd.

2019: Een vrolijk kerstfeest... aan een zijden draadje door Saskia de Bodt.

2018: Joden in Nederlandse jeugdverhalen door Ewoud Sanders

2017: 'Het katterig gezanik om een jongen' - Diet Kramer en de kritiek op het meisjesboek door Janneke van der Veer

2016: Tijl Uilenspiegel in volksboeken en op cents- prenten. De ontwikkeling van de iconografie van 1510 tot 1850 door Aernout Borms (met herdruk)

2015: Ver van huis en haard, de kleine Savoyaard door Dirk J. Tang

2014: Kinderboeken en centsprenten in de Koninklijke Bibliotheek (KB) door Jeannette Kok en Karin Vingerhoets

2013: Kinderboeken - Buitenkant/Binnenkant door Hilda van den Helm en Jeannette Kok (i.s.m. uitgeverij De Buitenkant te Amsterdam)

2012: Trappen des Ouderdoms door Jo Thijssen. Met een trapprent als bijlage (i.s.m. uitgeverij De Buitenkant te Amsterdam)

2011: Robinson Crusoë - voor kinderen in de periode 1850-1950 door Sanne Parlevliet. Met een bouwplaat  als bijlage.

2010: Jeugd. Geïllustreerd tydschrift voor jongens en meisjes door Richard van Schoonderwoerd.

2009: Gesnapt?  Mooi! door Ludo Jongen.

2008: Hoe Jan Sluijters tekende voor Theo Thijssen door Henk Duijzer (i.s.m. het Theo Thijssenmuseum te Amsterdam)

2007: Kinderspelen op wensbrieven door Leontine Buijnsters-Smets.

2006: Pinksterkermis door Jan Heyse. Met een toelichting van Saskia de Bodt. (i.s.m. de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg)

2005: De Schoone & het Beest door Marie le Prince de Beaumont. Met een inleiding en toelichting van Marjoke Rietveld-van Wingerden

2004: Een dag of wat in Dwingeloo door Jan Ligthart. Met een inleiding en toelichting van Carl Doeke Eisma.

2003: Suja, suze, eia & nane door Jant van der Weg en Toin Duijx.

2002: Wie zou niet gaarne een koning wezen? door John Landwehr.