Juryrapport Hieronymus van Alphenprijs 2007

Laudatio

Beste liefhebbers van oude kinder- en jeugdboeken,

Vandaag gaan we weer over tot het uitreiken van de Hieronymus van Alphen Prijs. Ook deze keer komt de winnaar niet uit de Randstad, het is een ondernemende en productieve persoon, die aan de wieg stond van onze Stichting, die heel veel weet van en schrijft over tweetalige kinder- en jeugdliteratuur, die deze branche zelfs vertegenwoordigt in het buitenland, kinderboeken vertaalde, congressen organiseerde, kortom een zeer deskundige en veelzijdige vrouw! Nu weet u het wel, vermoed ik; ik heb het over dr. Jant van der Weg-Laverman

Jant van der Weg is eigenlijk net zo’n gedreven duizendpoot als onze vorige prijswinnares Janneke van der Veer. Om te beginnen is Jant een zeer productieve schrijfster van bijdragen over voornamelijk Friese kinder- en jeugdliteratuur. Sinds 1985 schrijft ze wekelijks een bijdrage erover voor Het Friesch Dagblad, maar zij publiceert ook regelmatig artikelen op dit gebied in tijdschriften als Literatuur zonder leeftijd en Boekenpost en in buitenlandse periodieken en bundels.

Ook als wetenschapper is Jant talentvol. Zij ging uit overtuiging Friese taal- en letteren studeren en promoveerde in 2000 op een onderzoek naar Friese kinderpoëzie Feroaring yn byld en bân (Verandering in beeld en band) met als nevenproduct een bundel Friese bakerrijmen. Ze was twee semesters lang docent Fries aan de Vrije Universiteit, waar zij zeer enthousiast studenten begeleidde. Zij is een belangrijke promotor van de toch nog enigszins ondergewaardeerde Friese (kinder)literatuur. Dat bracht haar tot een andere belangrijke werkzaamheid, namelijk de bestuurlijke. Veel tijd, energie en aandacht stak zij in besturen, organiseren en voorzitten.

Ze was jarenlang secretaris van het dagelijks bestuur van het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum in Leeuwarden, bestuurslid van het landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur, waar onze Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur uit ontstaan is, was medeoprichter en voorzitter van de Stichting It Fryske Berneboek, lid van de Adviescommissie voor Friese Literatuur van de provincie Friesland en van de Adviescommissie voor Cultuur van Leeuwarden. Maar ook internationaal ging Jant haar weg. Ze was voorzitter van de International Board on Books for Young People oftewel IBBY, afdeling Nederland, en bestuurslid van IBBY zelf, ze organiseerde in die functies vele congressen, waaronder in 1996 het IBBY-wereldcongres in Groningen en in 2003 het IBBY-drielandencongres in Leeuwarden.

Ze deed en doet veel redactiewerk, was gastredacteur van een nummer over jeugdliteratuur van het Friese letterkundig tijdschrift Trotwaer en adviseert uitgevers over manuscripten. Alsof het nog niet genoeg is vertaalde ze o.a. werk van Astrid Lindgren, Nienke van Hichtum, over wie ze met haar man Sikke een bibliografie maakte, en Karel Eykman in het Fries en leverde ook diverse vertalingen vanuit het Engels en het Duits in het Nederlands.

Daarnaast geeft ze regelmatig lezingen over diverse aspecten van de Friese kinder- en jeugdliteratuur en maakte voor onze Stichting, samen met Toin Duix, het aantrekkelijke nieuwjaarsgeschenk Suja, suze, eia & nana. Momenteel bereidt ze een publicatie over de diepere achtergronden van Oudhollandse kinderliedjes voor, getiteld Midden in de week maar ’s zondags niet.

Vanwege al dit enthousiasme, deze grote inzet, de vele gedegen publicaties, het veelzijdige bestuurswerk, de strijd voor belangstelling en waardering voor het Friese kinder- en jeugdboek was het voor de jury niet moeilijk om Jant van der Weg-Laverman de Hieronymus van Alphen Prijs 2007 met veel waardering en genoegen toe te kennen. Jant, oprjochte Friezinne, hertelike lokwinske!

Jant die zag eens pruimen hangen,
’t waren uitdagingen, zo groot!
’t Scheen dat Jant alle wou vangen,
gelukkig niemand die ’t verbood. 

Hier valt, sprak ze, veel te plukken,
zoveel kansen die men biedt.
Of het allemaal zou lukken,
ja, dat wist Jant toen nog niet.

Daarop ging ze heel veel leren
over Friese kinderlectuur,
promoveren en doceren,
lezen, schrijven uur na uur.

Lezingen, artikelen, boeken
verschijnen steeds weer van haar hand
en mocht u een bestuurslid zoeken,
dan helpt Jant u uit de brand!

Ver over onze grenzen
kwam zij door ’t IBBY-bestuur,
dus ze kent ook heel veel mensen
en congresseerde met veel vuur.

Jant adviseert over manuscripten,
ze vertaalde veel en kloek,
er is niemand die kan tippen
aan haar kennis van ‘t Friese kinderboek!

Deze kwaliteiten en werkzaamheden
brengen ons even van de wijs.
Dit alles resulteert met recht en reden
in de Hieronymus van Alphen Prijs!!

Frits Booy
zeer vrij naar Hieronymus van Alphen