Juryrapport Hieronymus van Alphenprijs 2006

Door haar al jarenlange redactie van het lijdschrift Boekenpost was en is Janneke van der Veer in staat om met dit tijdschrift vele onderzoekers en verzamelaars van oudere tot zeer oude kinder- en jeugdboeken een landelijke platform te geven om te publiceren over dit soort boeken, hun auteurs, hun illustratoren, hun vormgevers en hun uilgevers. Sommige onderzoekers krijgen zelfs alleen op deze manier een kans om hun kennis van en ideeën over deze boeiende zaken te spuien. Doordat de bijbehorende illustraties vaak in kleur zijn, worden deze artikelen nog aantrekkelijker gemaakt. Dit alles is van groot belang, vooral omdat de weinige tijdschriften die zich alleen maar met kinder- en jeugdliteratuur tot ca. 19S0 bezighouden, niet zo vaak verschijnen en zeker niet in kleur. En in algemene tijdschriften en bladen wordt helaas veelal incidenteel over de kinder- en jeugdliteratuur uit genoemde periode gepubliceerd. Janneke van der Veer schrijft zelf ook zeer regelmatig over vooral oudere jeugdboeken, hun auteurs, illustraties en verwante zaken zoals scrapbooks. Ze doet dit vanuit diverse invalshoeken en publiceert voornamelijk in Boekenpost en Traditie. Ook draagt ze haar kennis uit door middel van lezingen. In haar lijfblad signaleert en recenseert ze pas verschenen studies over de geschiedenis (of een deel ervan) van de Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur. Dat laatste doet ze steeds op een milde, positieve wijze, al wordt er ook wel eens een stevige noot gekraakt. Ook adequate tentoonstellingen krijgen altijd haar volle aandacht. Op bet gebied van bestuur en organisatie heeft Janneke van der Veer vele steentjes bijgedragen. Zo was ze jarenlang bestuurslid van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur en van de Nederlandse Boekhistorische Vereniging. Ze organiseerde vele excursies naar kinderboekenexposïties en redigeerde de eerste jaarboekjes van de SGKJ, Met anderen maakte ze het symposium 'Tot volle wasdom' lol een groot succes en redigeerde ze mede het schriftelijke resultaat ervan, het belangwekkende boek met dezelfde titel. Ze heeft het bestuursstokje nog niet neergelegd, want ze zil in het bestuur van de  STOK oftewel Stichting 't Oude Kinderboek te Zutphen, waarbij ze ook deel uitmaakt - het zat niemand hier verbazen - van de redactie van Stokpaardje, hel blad van deze stichting. Verder had ze naast gezinsleven, opvoeden en huishouding ook nog tijd om zich universitair te scholen met als resultaat een doctoraalscriptie over Han G. Hoekstra, een bijna vergeten schrijver en dichter voor kinderen, die als een van de pioniers van de naoorlogse kinderliteratuur moet worden beschouwd. Hoekstra is thans door haar en Joke Linders geheel aan de vergetelheid ontrukt door het interessante boekje De stoute kinderen van Han en Annie, dit jaar mooi uitgegeven door De Eierland Pers, haar welbekend, Door al deze hiervoor genoemde activiteiten bevordert Janneke van der Veer in hoge mate het onderzoek van en de belangstelling voor de oudere en oude Nederlandse kinderen jeugdliteratuur. Vandaar dat we haar vandaag willen eren met de Hieronymus van Alphen Prijs.

Namens de jury, Frits Booy, voorzitter