Organisatie SGKJ

Bestuur

Janneke van der Veer (voorzitter), jannekevanderveer@planet.nl

Lineke de Vries (secretaris), StichtingGKJ@gmail.com 

Toin Duijx (penningmeester), toin@duijx.net 

Irene Annegarn (lid), ireneannegarn@xs4all.nl

Heleen Homma (lid), hhommaster@gmail.com

Petra Luijkx-Evers (lid),  luijkx-evers@hetnet.nl

Redactie tijdschrift SGKJ-Berichten

Toin Duijx, toin@duijx.net

Redactie digitale Nieuwsbrief

Jeannette Kok, jeannettekok@upcmail.nl

Beheer SGKJ-website

Aernout Borms, agjmborms@xs4all.nl

SGKJ Online

www.hetoudekinderboek.nl
www.facebook.com/stichtingGKJ/

Personalia

Irene Annegarn was na een vierjarige opleiding aan de Frederik Muller Akademie werkzaam in bibliotheekorganisaties. Naast haar werk studeerde zij Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens Vrije Rechtswetenschappen aan de Open Universiteit. Dat was een basis voor het vervullen van de functies van achtereenvolgens onderzoeker, bedrijfsjurist en juridisch adviseur in een bibliotheekorganisatie. Zij was actief vakbondslid van Abvakabo FNV. Als lid van het verantwoordingsorgaan en later van de deelnemersraad van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken was zij betrokken bij het pensioenfonds tijdens de financiële crisis van 2008 en de herstelperiode.
In haar vrije tijd recenseerde zij jeugdboeken voor het Nederlands Bibliotheek en Lektuurcentrum. In 1999 stopte zij daarmee, maar zij bleef altijd jeugdboeken lezen. Haar verzameling bevat vooral boeken uit de periode 1920-1960.

Aernout Borms is scheikundig ingenieur (TU Delft) en studeerde onderwijskunde en filosofie (RU Groningen). Hij was leraar voortgezet onderwijs voor wis-, natuur-, en scheikunde en pedagogisch-didactisch medewerker van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Werkte als zelfstandig ondernemer in de horeca, als raadgevend ingenieur en verzorgde jachttransporten en zeezeiltrainingen. Met zijn echtgenote verzamelde hij beweegbare prentenboeken, centsprenten en papieren speelgoed, waarover hij publiceerde. In 2003 zette hij de SGKJ-website www.hetoudekinderboek.nl op, die hij beheert.

Toin Duijx studeerde na de Pedagogische Academie Opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Is sinds 1983 verbonden aan de Leidse Universiteit en heeft samen met Helma van Lierop-Debrauwer de master Jeugdliteratuur aan Tilburg University opgezet. Was tot eind 2018 secretaris van de Nederlandse sectie van IBBY en eindredacteur van de publicatiereeks Literatuur zonder leeftijd. Recenseert jeugdliteratuur voor het Friesch Dagblad, is lid van veel jury’s en ‘Aussenlektor’ aan de Internationale Jugendbibliothek München. Was in de beginjaren van de stichting samen met Jeannette Kok redacteur van de Berichten en vanaf november 2015 heeft hij deze taak weer op zich genomen. In 2006 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Heleen Homma werkte na de opleiding tot functionaris in wetenschappelijke bibliotheken van medio 1974 tot 2008 als bibliotheekmedewerker/beleidsmedewerker bij het Kunsthistorisch Instituut van de RU Utrecht en de bibliotheek van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg in Zeist (RdMZ en opvolgers RACM en RCE). Ondertussen studeerde zij MO Geschiedenis in Utrecht en behaalde beide aktes met als afsluitende scriptie ‘Jaffa 1907-1985, de geschiedenis van een Utrechtse Woningbouwmaatschappij’.
Tijdens haar werk in Zeist en Amersfoort werd zij bestuurslid van het OKBN, het Overleg van Kunsthistorische Bibliotheken in Nederland. In 2008 stapte zij over naar een andere functie, als directiesecretaris/beleidsmedewerker bij de RCE (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) in Amersfoort. In de zomer van 2015 ging zij met pensioen. Via haar netwerk kwam zij in contact met StOK (Stichting ’t Oude Kinderboek), gevestigd in Lochem, waar zij enkele jaren als bestuurslid meedraaide en als adviseur een stagiaire begeleidde die de museale functie van de rijke collectie oude kinderboeken- en jeugdboeken onderzocht.

Jeannette Kok volgde opleidingen in het bibliotheekvak. Zij was werkzaam op het terrein van de kinder- en jeugdliteratuur in de openbare bibliotheek en bij de Dienst Boek & Jeugd in Den Haag, die in 1997 bij het Letterkundig Museum werd ondergebracht. Van 2001 tot 2012 was ze als conservator kinderboeken verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek. Momenteel werkt ze als gastmedewerker bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Van 1994 tot 2015 was ze redacteur van de Berichten uit de wereld van het oude kinderboek. Ze schrijft blogs op de SGKJ-website en is redacteur van de digitale SGKJ-Nieuwsbrief.

Petra Luijkx-Evers heeft na haar opleiding tot functionaris wetenschappelijke bibliotheken aan de toenmalige Tiele Academie in Den Haag, 38 jaar in diverse functies gewerkt in het boeken- en informatievak. Ruim 21 jaar was ze werkzaam in Huis van het boek (voorheen Museum Meermanno), waar ze als collectiebeheerder ook een kleine collectie kinderboeken en het archief met kinderboekillustraties van uitgeverij van Goor beheerde. Met veel plezier organiseerde ze samen met de collectiespecialist kinderboeken van de Koninklijke Bibliotheek regelmatig een overleg voor beheerders van (openbare) bewaarcollecties kinderboeken en centsprenten bij één van de deelnemende instellingen, om elkaars collectie te zien en kennis te delen. Ze is actief op historisch gebied in haar woonplaats Gouda, lid van een paar leesclubs en vrijwilliger op een watersportvereniging. In september 2023 is ze gestart met de pre-master Boekwetenschap aan de UVA.

Janneke van der Veer werkte na de Academie voor School- en Beroepskeuzewerk in Tilburg vijf jaar als beroepskeuzeadviseur in Den Haag en Rotterdam. Na het behalen van de akte MO-A Nederlands was zij enkele jaren werkzaam in het volwassenenonderwijs en het Kort Middelbaar Onderwijs. In 1997 begon zij als zzp’er een tekst- en redactiebureau, waarbij zij zich vooral toelegde op het schrijven over jeugdliteratuur, margedrukwerk en volkscultuur. Van 1993 tot 2013 was zij hoofdredacteur van het tijdschrift Boekenpost. Ondertussen studeerde ze Algemene Cultuurwetenschappen, een studie die ze in 2005 afsloot met een doctoraalscriptie over de jeugdpoëzie van Han G. Hoekstra. Samen met Joke Linders schreef zij vervolgens een biografie van deze dichter/journalist. In 2018 promoveerde zij op een onderzoek naar het leven en werk van de schrijfster Diet Kramer. Dit resulteerde in de biografie ‘Onrustig is ons hart’ : Leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965). Zie verder: www.jannekevanderveer.nl.

Lineke de Vries was tot haar pensionering opbouwwerker, docent Nederlands, bestuursadviseur en directeur van onderwijsinstellingen. Zij deed bestuurswerk bij o.a. de Stichting Kindercentra Drenthe en Sensoor. Na haar onderwijsbevoegdheid heeft zij een post-hbo-opleiding bestuurskunde en haar MBA behaald. Zij doet momenteel een ontwerpgericht onderzoek naar de ontwikkeling van onderwijsorganisaties. Samen met haar man heeft zij een ecologische fruitkwekerij in Zweden. Zij is breed geïnteresseerd in literatuur en geschiedenis en doet vooronderzoek naar haar eigen verleden.