Verslag van de uitreiking Hieronymus van Alphen Prijs 2002

De Hieronymus van Alphen Prijs is dit jaar toegekend aan ons aller Jeannette Kok wegens haar zeer grote verdiensten voor het documenteren, verklaren en uitdragen van de geschiedenis van het kinder- en jeugdboek. Ze deed en doet dit zeer trouw, enthousiast en nauwgezet en heeft vanaf het begin de 'Berichten' mede verzorgd. Ze geeft desgevraagd belangrijke gegevens en adviezen en is snel en attent met het opzoeken en opsturen van aangevraagde informatie. De prijs is op haar verzoek in kleine kring uitgereikt.

Jeannette Kok heeft de Hieronymus van Alphen-prijs in dank aanvaard. Bij een 'theevisite van het jaar' is het beeldje -een hoed vol pruimen op een sokkeltje- door de voorzitter uitgereikt. Het is een stimulans om door te gaan met het verstrekken van informatie aan allen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de jeugdliteratuur.

Toespraak bij overhandiging

Jeannette Kok heeft haar sporen bij de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ) dubbel en dwars verdiend. Evenals Netty van Rotterdam en Toin Duijx was zij vanaf het begin bij de SGKJ betrokken, eerst als medewerker van Boek en Jeugd, een afdeling van het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum (een overkoepelend bureau voor openbare bibliotheken), daarna als medewerker en later als referent kinderboeken bij de Koninklijke Bibliotheek, waar ze het Centraal Bestand Kinderboeken (CBK) beheert. Dat CBK vult ze aan, corrigeert het waar nodig en is daardoor goed op de hoogte van het oude kinder- en jeugdboek en daardoor weer een vraagbaak voor vele onderzoekers en andere belangstellenden. Nooit is het haar te veel moeite om (vaak snel) informatie over het oude kinderboek voor anderen te vinden, toe te lichten en informatie van anderen in het CBK te verwerken. Ze is al vele jaren specialist en spil op dit gebied.

Vanaf 1994 is Jeannette Kok redacteur en meestal auteur van de in dat jaar gestarte Berichten uit de wereld van het oude kinderboek, het mededelingenblad van de SGKJ. Dat deed ze eerst samen met Toin Duijx, docent en coördinator in zake jeugdliteratuur van de Leidse universiteit, en daarna met Theo Gielen, kinderboekenonderzoeker en specialist op het gebied van struwwelpetriaden en beweegbare kinderboeken. Zeer velen hebben ontzettend veel informatie via Jeannette Kok verkregen, niet alleen over Nederlandse oude kinder- en jeugdboeken en publicaties erover maar ook over buitenlandse boeken voor de jeugd en publicaties erover. Door haar nauwgezette verslagen van vrijwel alle bijeenkomsten van de SGKJ is zij vanzelf de geschiedschrijfster van deze stichting geworden. De Berichten uit de wereld van het oude kinderboek zijn dankzij haar een begrip geworden in de wereld van het oude kinderboek!

Behalve artikelen publiceert Jeannette Kok ook aparte uitgaven, soms alleen zoals Kinderboeken, een biografie van biografieën (1992), soms met anderen zoals Anti-autoritaire kinder- en jeugdboeken (met Nel Teeuwen-Opheij) (1979).

Vanwege al deze verdiensten heeft het bestuur van de SGKJ besloten om Jeannette Kok de Hieronymus van Alphen Prijs 2002 toe te kennen. Ten volle heeft ze deze prijs verdiend!

Frits Booy