Verslag van de uitreiking Hieronymus van Alphen Prijs 2000

Na de huishoudelijke vergadering werd de dag besloten met de viering van het afscheid van  Netty van Rotterdam als voorzitter van de Stichting. De nieuwe voorzitter richtte welgekozen woorden tot haar, en reikte de eerste Hieronymus van Alphen Prijs aan Netty uit. Een  oorkonde en een beeldje - geïnspireerd op de pruimenboom van Jantje's vader - vergezelden zijn woorden. Netty keek nog even terug op dertien jaar voorzitterschap, een tijd waarin veel  gebeurd is, veel bereikt is en veel op de rails is gezet. De nieuwe voorzitter verloochende zijn relaties met Sinterklaas niet en dichtte de scheidende voorzitter als volgt toe: 'Netty's werkgroep werd een stichting, die bloeide onder haar ferme hand. Zelfs aandacht van 't  ministerie kregen zij in dit verband. Dertien jaar heeft ze gestreden voor 't behoud van 't  kinderboek en ze werd steeds meer tevreden over waardering en onderzoek. Netty heeft erg veel bijgedragen aan dit alles, zonder meer. Ze verdient een hoed vol pluimen voor leiding, inzet en beheer!

Toespraak bij overhandiging

Beste Netty, Dertien jaar geleden werd jij voorzitter van het bestuur van onze Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur (SGKJ), een stichting voorkomende uit de Werkgroep SGKJ, die dankzij jou en enkele anderen in 1993 werd opgericht. Eerder was er al een Landelijk Platform Kinder- en Jeugdliteratuur dat functioneerde van 1985 tot 1993, waar je ook volop bij betrokken was. Dertien jaar lang leidde je het bestuur organiseerde je met anderen studiedagen met aantrekkelijke onderwerpen en bijzondere sprekers, informele bijeenkomsten in café Lofen in Utrecht, waar donateurs van de stichting ervaringen en nieuwtjes met elkaar uitwisselden, excursies naar verzamelaars en exposities en inleidingen in het bulletin van onze stichting Berichten uit de wereld van het oude kinderboek geheten.

Je hebt ontzettend veel tijd, energie (en soms zelfs geld!) in onze stichting gestoken en dankzij jou bijdrage steeg het aantal donateurs en werden de studiedagen een begrip. Ik herinner me nog goed twee hoogtepunten waarbij je intens betrokken was: het succesvolle Reynaert-weekend in Hulst in samenwerking met het Reynaertgenootschap in 1996 en het even succesvolle symposium Tot volle waschdom in 1999 in Utrecht. Mede dankzij jouw grote inzet, je netwerk en je kennis van zaken is er veel gebeurd, veel bereikt en op de rails gezet en bloeit onze stichting als nooit tevoren. Om onze waardering daarvoor te uiten hebben we iets bijzonders bedacht: op mijn initiatief heeft het bestuur een prijs met de naam Hieronymus van Alphen Prijs in het leven geroepen, bestemd voor mensen of instellingen die erg veel hebben bijgedragen aan het beheren, waarderen, propageren, informeren en/of bestuderen en publiceren wat betreft het kinder- en jeugdboek uit een ver of nabij verleden. Het is mij een eer en een groot genoegen jou als eerste voor alles wat je voor de SGKJ en het oude kinderboek hebt gedaan, deze prijs uit te reiken met een oorkonde en een beeldje van een hoed vol pruimen, gemaakt door kunstenares Renate Weidner.

Frits Booy