Jubileumgedicht

Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum in 2018 schreef oud-voorzitter Frits Booy een feestelijk gedicht, waarin bekende SGKJ-activiteiten en sleutelfiguren uit 25 jaar geschiedenis de revue passeren.


SGKJ (1993-2018)                    

Vijf-en-twintig jaar                         bij elkaar.                                      
’t Boek der jeugd                             ons verheugt.                                 

Netty van R.,[1]                               eerste voorzittèr                           
Zeer spontaan,                                 veel gedaan.                                 

Berichten: sterk,                              Jeannettes werk.[2]                         
Kinderboekcafé                                met Theo G.[3]                                  

Ook verscheen                                  de kring Van Veen:[4]
Grote stap                                          naar Wetenschap.

Symposiom                                       onder de Dom,                               
Daarna pas                                       boek Tot volle was-                        
dom                                                   
Toen kwam Booy                             ging ook mooi.                                     
Wat verzon Henk[5]?                     ’t Jaargeschenk!                                    

Frits bedacht wijs                            Van Alphen Prijs.
Stichting boft                                   met een prof,

Saskia de B.[6],                               nam studenten mee:
Kundige praat                                 over boek en plaat.

Frits aan de kant.                            toen kwam Jant[7]                           (uit Friesland):
Modern beleid,                                eigen website

Iets enorms                                      van Aernout Borms.
Ook veel fleur:                                 Berichten in kleur.

Margreet[8] en Toin[9]                vullen die dan.
Later online,                                    das ook fijn.
Veel aan de hand                            tot in Ant-                                              werpen.
Niveau groeit,                                  stichting bloeit

Al vijf-en-twintig jaar!                  goed voor elkaar!!!

 

[1] Netty van Rotterdam, [2] Jeannette Kok, [3] Theo Gielen, [4] O.l.v. Anne de Vries, [5] Henk van der Lee, [6] Saskia de Bodt, [7] Jant van de Weg, [8] Margreet van Wijk, [9] Toin Duijx