Bestuur SGKJ

Bestuur

Janneke van der Veer (voorzitter), jannekevanderveer@planet.nl
Margreet van Wijk (secretaris), StichtingGKJ@gmail.com
Toin Duijx (penningmeester), toin.duijx@wxs.nl
Mark Dupree (vice-voorzitter), markmaartendupree@gmail.com
Irene Annegarn (lid), ireneannegarn@xs4all.nl

Redactie tijdschrift SGKJ-Berichten

Toin Duijx, toin.duijx@wxs.nl
Margreet van Wijk, StichtingGKJ@gmail.com

Redactie digitale Nieuwsbrief

Jeannette Kok, jeannettekok@upcmail.nl

Beheer SGKJ-website

Aernout Borms, agjmborms@xs4all.nl

SGKJ Online

www.hetoudekinderboek.nl
www.facebook.com/stichtingGKJ/

Personalia

Irene Annegarn was na een vierjarige opleiding aan de Frederik Muller Akademie werkzaam in bibliotheekorganisaties. Naast haar werk studeerde zij Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam en vervolgens Vrije Rechtswetenschappen aan de Open Universiteit. Dat was een basis voor het vervullen van de functies van achtereenvolgens onderzoeker, bedrijfsjurist en juridisch adviseur in een bibliotheekorganisatie. Zij was actief vakbondslid van Abvakabo FNV. Als lid van het verantwoordingsorgaan en later van de deelnemersraad van het Pensioenfonds Openbare Bibliotheken was zij betrokken bij het pensioenfonds tijdens de financiële crisis van 2008 en de herstelperiode.
In haar vrije tijd recenseerde zij jeugdboeken voor het Nederlands Bibliotheek en Lektuurcentrum. In 1999 stopte zij daarmee, maar zij bleef altijd jeugdboeken lezen. Haar verzameling bevat vooral boeken uit de periode 1920-1960.

Aernout Borms is scheikundig ingenieur (TU Delft) en studeerde onderwijskunde en filosofie (RU Groningen). Hij was leraar voortgezet onderwijs voor wis-, natuur-, en scheikunde en pedagogisch-didactisch medewerker van het Algemeen Pedagogisch Studiecentrum. Werkte als zelfstandig ondernemer in de horeca, als raadgevend ingenieur en verzorgde jachttransporten en zeezeiltrainingen. Met zijn echtgenote verzamelde hij beweegbare prentenboeken, centsprenten en papieren speelgoed, waarover hij publiceerde. In 2003 zette hij de SGKJ-website www.hetoudekinderboek.nl op, die hij beheert.

Mark Dupree werkte, na zijn opleiding aan de Rijkskweekschool in Utrecht, ruim 43 jaar in het onderwijs; eerst als onderwijzer, later als directeur van openbare scholen in Utrecht en Bilthoven. Hij behaalde aan het Seminarie vanwege de Nederlands Hervormde Kerk te Utrecht het diploma MO-A en de akte MO-B pedagogiek. Was al jong actief binnen de Europese Beweging Nederland, later ook in het bestuur van de afdeling Utrecht. Als bestuurslid van het Jumelagecomité De Bilt-Coesfeld en lid van de Commissie van Advies voor de Wetenschap & Techniekweek heeft hij zich onder meer ingezet voor samenwerking tussen basis- en middelbare scholen en universiteiten binnen en buiten Nederland en het organiseren van uitwisselingsprojecten. Hij verzamelt kinder-, school- en leerboeken van voor 1880 en heeft inmiddels een mooie collectie opgebouwd. In 2006 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Toin Duijx studeerde na de Pedagogische Academie Opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam. Is sinds 1983 verbonden aan de Leidse Universiteit en heeft samen met Helma van Lierop-Debrauwer de master Jeugdliteratuur aan Tilburg University opgezet. Was tot eind 2018 secretaris van de Nederlandse sectie van IBBY en eindredacteur van de publicatiereeks Literatuur zonder leeftijd. Recenseert jeugdliteratuur voor het Friesch Dagblad, is lid van veel jury’s en ‘Aussenlektor’ aan de Internationale Jugendbibliothek München. Was in de beginjaren van de stichting samen met Jeannette Kok redacteur van de Berichten en vanaf november 2015 heeft hij deze taak weer op zich genomen. In 2006 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Jeannette Kok volgde opleidingen in het bibliotheekvak. Zij was werkzaam op het terrein van de kinder- en jeugdliteratuur in de openbare bibliotheek en bij de Dienst Boek & Jeugd in Den Haag, die in 1997 bij het Letterkundig Museum werd ondergebracht. Van 2001 tot 2012 was ze als conservator kinderboeken verbonden aan de Koninklijke Bibliotheek. Momenteel werkt ze als gastmedewerker bij de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam. Van 1994 tot 2015 was ze redacteur van de Berichten uit de wereld van het oude kinderboek. Ze schrijft blogs op de SGKJ-website en is redacteur van de digitale SGKJ-Nieuwsbrief.

Janneke van der Veer werkte na de Academie voor School- en Beroepskeuzewerk in Tilburg vijf jaar als beroepskeuzeadviseur in Den Haag en Rotterdam. Na het behalen van de akte MO-A Nederlands was zij enkele jaren werkzaam in het volwassenenonderwijs en het Kort Middelbaar Onderwijs. In 1997 begon zij als zzp’er een tekst- en redactiebureau, waarbij zij zich vooral toelegde op het schrijven over jeugdliteratuur, margedrukwerk en volkscultuur. Van 1993 tot 2013 was zij hoofdredacteur van het tijdschrift Boekenpost. Ondertussen studeerde ze Algemene Cultuurwetenschappen, een studie die ze in 2005 afsloot met een doctoraalscriptie over de jeugdpoëzie van Han G. Hoekstra. Samen met Joke Linders schreef zij vervolgens een biografie van deze dichter/journalist. In 2018 promoveerde zij op een onderzoek naar het leven en werk van de schrijfster Diet Kramer. Dit resulteerde in de biografie ‘Onrustig is ons hart’ : Leven en schrijverschap van Diet Kramer (1907-1965). Zie verder: www.jannekevanderveer.nl.

Margreet van Wijk-Sluyterman is docent Nederlands en Nederlands als Tweede Taal bij ROC Landstede in Harderwijk. Ze heeft ook een lesbevoegdheid voor kunstgeschiedenis en ze volgde een post doctorale bibliotheekopleiding. Margreet schreef in 1982 Van anonieme boekversierders tot erkende kunstenaars. Sindsdien levert ze regelmatig bijdragen over illustratoren aan het Lexicon van de Jeugdliteratuur. Daarnaast werkte ze onder meer mee aan het symposium en de bundel Tot volle waschdom (1999) en aan het symposium Vensters op de canon (Tilburg, 2009). Ze verzorgde ook bijdragen aan de uitgaven Prentenboeken, Ideologie en illustraties 1890-1950 van Saskia de Bodt en Jeroen Kapelle (2003) en De art deco van Ella Riemerma (2010) van Peter van Dam. Deze publicaties gaan over de contacten tussen de uitgever Van Goor en ‘zijn’ illustratoren.