Voorjaarsstudiedag 2017: Kopstukken uit de leesbevordering

De SGKJ-voorjaarsstudiedag 2017 vond plaats op zaterdag 22 april in de culturele zaal van de Bibliotheek Den Haag. Deze studiedag had tot onderwerp 'Kopstukken uit de leesbevordering'. Een keur aan sprekers passeerde de revue en tot slot werd de Hieronymus van Alphenprijs uitgereikt.

Voor de bijna vijftig aanwezigen gaf Annemarie Hennekes, coördinator jeugdbibliotheek, een inleiding op de kinderboekencollectie van Bibliotheek Den Haag. 

Joke Linders vertelde over de leesbevorderingsactiviteiten van Annie M.G. Schmidt en de mensen om haar heen. Met aardige anekdotes en een aantal foto’s verlevendigde zij haar bijdrage.

De presentatie van Truusje Vrooland was gewijd aan het leven en het werk van Janny Daane en Anne de Vries gaf een overzicht van visies op leesbevordering in de periode van ca. 1880-1958.

Mark Dupree interviewde vervolgens Joke Thiel en Afke Bergstra, die in de beginjaren en lange tijd daarna gewerkt hebben bij Bureau Boek en Jeugd in Den Haag, wat voor veel aanwezigen een feest van herkenning bleek.

Norma Verheijen, programmaleider Jeugdstrategie van de Koninklijke Bibliotheek (KB), liet zien wat leesbevordering anno 2017 inhoudt voor de KB en overige openbare bibliotheken. Met een speels schema gaf zij aan welke uitgangspunten, randvoorwaarden en doelstellingen daarbij een rol spelen.

Daarna was de uitreiking van de Hieronymus van Alphenprijs 2017. Deze prijs, die in 2000 is ingesteld door de SGKJ, eert personen die veel betekenen voor beheer, voorlichting, onderzoek en publicaties betreffende de geschiedenis van de Nederlandstalige kinder- en jeugdliteratuur. Uit de opsomming van de activiteiten van de laureaat werd het de aanwezigen al snel duidelijk aan wie deze prijs werd toegekend: Joke Linders-Nouwens. Zeer verdiend! Zichtbaar verheugd sprak zij, na de overhandiging van de oorkonde en het bronzen beeldje van kunstenares Marion Ruting, een dankwoord uit.

De bijeenkomst werd afgesloten met een borrel, aangeboden door de Bibliotheek Den Haag, waarbij de aanwezigen tot sluitingstijd geanimeerd met elkaar in gesprek gingen.

Aernout Borms


Meer lezen?

In SGKJ-Berichten nummer 91 (winter 2017) vindt u een artikel over de kinderboekencollectie van de openbare bibliotheek Den Haag, door Annemarie Hennekes.

In SGKJ-Berichten nummer 90 (zomer 2017) vindt u de volgende bijdragen m.b.t. deze studiedag:
- 'Verslag voorjaarsstudiedag' door Toin Duijx
- 'Annie M.G. Schmidt en leesbevordering' door Joke Linders
- 'Jannie Daane: irritante vrouw of inspirerende toverfee?' door Truusje Vrooland-Löb

In SGKJ-Berichten nummer 89 (april 2017) staat het juryrapport van de Hieronymus van Alphenprijs 2017, geschreven door de jury Helma van Lierop, Janneke van der Veer en Sanne Parlevliet en het artiel 'Joke Linders, een duizendpoot' door Toin Duijx.