Najaarsstudiedag 2013: Katholieke kinderboeken

 Van harte nodigt het bestuur van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur u en andere belangstellenden uit voor de najaarsstudiedag op zaterdag 9 november 2013 a.s. in het fraaie  Huize Heyendaal  en het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) op de campus van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Het katholieke kinderboek staat centraal op de ochtend van deze studiedag. Lodewijk Winkeler geeft een inleiding over de kinderboekencollectie van het KDC en Karen Ghonem-Woets vertelt over uitgevers van katholieke kinderboeken. Margreet van Wijk vertelt over een onbekend aspect van het werk van Carel Beke, de auteur van de boeken over Pim Pandoer.

In de middag krijgt u een een rondleiding door het KDC. Daarna zullen enkele Vrienden-verzamelaars u vertellen over hun passie en daarbij hun bijzondere exemplaren tonen.

Programma

Ochtend
10.30 uur: Inloop en koffie in Huize Heyendaal
11.00 uur: Openingswoord en mededelingen door Jant van der Weg, voorzitter
11.10 uur: Lodewijk Winkeler geeft een uitleg over de
(kinderboeken)collectie van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC).
11.45 uur: Karen Ghonem-Woets, auteur van Boeken voor de katholieke jeugd (2011), vertelt over uitgevers van katholieke kinderboeken.
12.30 uur: Margreet van Wijk vertelt over een onbekend aspect van het werk van Carel Beke, de auteur van de boeken over Pim Pandoer.
12.45 - 13.45 uur: Lunch
13.45 uur: Wandelen of per auto naar de Universiteitsbibliotheek (afstand 1,1 km) voor het middagprogramma

Middag
14.00 uur : ‘Carrousel’, de deelnemers gaan verdeeld in vier groepen langs drie SGKJ-verzamelaars en ze krijgen
een rondleiding door het KDC.
De volgende drie verzamelaars laten boeken uit hun collectie zien, vertellen daarover en beantwoorden vragen:
- Miep Slager over muziekboeken voor kinderen
- Joke van der Meer over meisjesboeken, waarin hun beroep een rol speelt
- Frits Booy over Sinterklaasboeken

16.45 uur: Afsluiting met een drankje, aangeboden door het KDC (locatie: Sportcafé, gelegen tegenover de Universiteitsbibliotheek.)

Omdat er in de buurt geen gelegenheid is om een broodje te eten, heeft de SGKJ geregeld dat we voor €10.00 p.p. de lunch kunnen gebruiken in Huize Heyendaal.

De kosten voor deze studiedag zijn € 15.00. Niet-donateurs betalen € 17.50. Daarnaast wordt er € 10.00 gerekend voor de lunch.

Het bestuur hoopt van harte u te ontmoeten op deze boeiende studiedag in Nijmegen!