Najaarsexcursie 2019: uitgeverij-archief G.B. van Goor Zonen

Op 10 oktober vond de excursie naar het Streekarchief Midden-Holland in Gouda, waar onder meer een belangrijk deel van het archief van uitgeverij Van Goor is ondergebracht, plaats.

Marianne van der Veer opende het programma met een boeiende introductie over de geschiedenis van het archief en de verschillende locaties waar het archief, steeds onder een andere naam, was onderbracht de afgelopen eeuwen. Daarna nam Margreet van Wijk-Sluyterman ons mee op een reis door de geschiedenis van de eerste drie generaties van de familie Van Goor, dat was de tijd waarin zij hun activiteiten in Gouda uitoefenden. Het was een heerlijke reis, met veel voorbeelden uit de goed bewaarde brievenboeken en andere documenten. Daarnaast gaf Margreet veel levendige voorbeelden uit de boeken die werden uitgegeven, en wat kan Margreet enthousiast over haar onderzoek vertellen.

Vervolgens was er gelegenheid om materiaal te bekijken, dit was geordend op drie tafels, die zo waren opgesteld dat er duidelijk sprake was van de drie generaties Van Goor. Werkelijk uniek dat we al deze boeken en andere documenten uit het archief (en uit de verzamelingen van Margreet en Frits Booy) mochten bekijken!

Na de pauze en het bekijken van alles was er nog gelegenheid om vragen te stellen en dat leverde een mooie interactie op met de SGKJ-vrienden die aanwezig waren. Op sommige vragen was geen antwoord mogelijk, omdat daarvoor de bronnen ontbreken, maar er werden ook suggesties gedaan om bij andere instellingen te kijken of er misschien nog aanvullende informatie over de familie Van Goor is.

Al met al was het een heel geslaagde excursie. Veel dank aan het streekarchief, in het bijzonder aan Marianne van der Veer, voor de gastvrijheid en de unieke kans die we kregen om bepaalde documenten te mogen bekijken.

Toin Duijx

 

Programma

13.30 uur            Ontvangst met koffie/thee in de Steenhuiszaal (begane grond)

14.00 uur            Marianne van der Veer, coördinator dienstverlening, vertelt over het ontstaan, de opbouw en de nieuwe behuizing van het archief in de Chocoladefabriek (met een depot elders in de stad).

14.30 uur            Margreet van Wijk laat zien hoe de bijna honderd Copie(r)boeken/brievenboeken met doorslagen van uitgaande brieven tussen 1847 en 1929 functioneren als bronnen voor haar onderzoek naar de drie generaties van uitgeverij Van Goor

15.00 uur            Bekijken en vergelijken van archiefstukken en boeken van de drie generaties uitgevers

15.20 uur            Vragen en opmerkingen naar aanleiding van de archiefstukken

15.40 uur            Gelegenheid om verder de archiefmaterialen en boeken te bekijken en/of rond te kijken in de Chocoladefabriek en de studieruimte van het archief

16.00 uur            Afsluiting

Locatie

De voormalige chocoladefabriek in het centrum van Gouda herbergt niet alleen de Stadsbibliotheek Gouda, maar ook een drukkerswerkplaats en het Streekarchief Midden-Holland. In de Chocoladefabriek wordt het archief bewaard van uitgeverij G.B. van Goor Zonen, tussen 1839 en 1929 gevestigd in Gouda. De uitgeverij is bekend geworden door haar kinderboeken, vakboeken, schoolboeken en de Kramers woordenboeken. Het Streekarchief bezit een collectie door G.B. van Goor Zonen uitgegeven boeken.