Voorjaarsexcursie 2024

Datum

Beste vrienden en belangstellenden,
Op 15 maart aanstaande is er een excursie naar Het Hernhutter Huis in Zeist. Het thema van de middag: zendingsverhalen voor kinderen. Hier leest u meer over het programma en de wijze van aanmelden.
We hopen u daar te zien.
Met vriendelijke groeten,
Lineke de Vries, secretaris