Uitnodiging studiedag najaar 2023

Datum

Beste vrienden van de SGKJ,
Op 10 november is er weer een studiedag van de SGKJ. De studiedag heeft als thema: "Koloniale jeugdboeken vanuit hedendaags perspectief". Deze studiedag is zeer gevarieerd, zoals u in de bijlage kunt lezen. We hopen dan ook dat we velen in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 in Leiden weer zullen ontmoeten.
U kunt zich aanmelden via  de mail voor 20 oktober. We verzoeken u de deelnemerskosten van tevoren over te maken op NL88 INGB 0002 348552 t.a.v. de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Lineke de Vries