SGKJ-Nieuwsbrief 52

Datum

Beste vrienden,

Veel aandacht voor taal, racisme en discriminatie in Nieuwsbrief 52 van de SGKJ. Het boek van Ewoud Sanders over deze materie wordt uitgebreid besproken. En natuurlijk vindt u ook veel voorbeelden van kinderboeken waarin taal en prenten dit verhaal ondersteunen. Verzamelingen, collecties, vakliteratuur, zoals altijd is er voor ieder iets van zijn of haar gading in de Nieuwsbrief. Ook de uitslag van de enquête die veel van onze vrienden onlangs hebben ingevuld, kunt u hierin terugvinden.

Met vriendelijke groeten, Lineke de Vries