SGKJ-Nieuwsbrief 38

Datum

Nu we elkaar niet kunnen ontmoeten tijdens studiedagen en excursies, hebben we met deze SGKJ-Nieuwsbrief wel weer mogelijkheden om veel interessante informatie te lezen en uit te wisselen. Nieuwsbrief 38 staat hier online.

De penningmeester verzoekt iedereen die de jaarlijkse donatie nog niet heeft betaald dat alsnog te doen. Het lidmaatschap bedraagt minimaal 30 euro per jaar, als u meer wilt doneren dan is dat welkom, want de stichting is geheel afhankelijk van de donaties om haar activiteiten te kunnen uitvoeren. Dit bedrag kunt u overmaken op NL88 INGB 0002348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur te Putten. Graag bij de overboeking uw naam en adres vermelden.

Dit jaar verschijnt nummer honderd van de SGKJ-Berichten. Een heel bijzondere mijlpaal dat we met een extra dik nummer gaan vieren. Met bijdragen die op een of andere wijze allemaal iets met het getal honderd te maken hebben. Voor deze extra SGKJ-Berichten hebben enkele vrienden al een extra gift overgemaakt. Het zou mooi zijn als nog meer vrienden dit willen doen (zet bij de overmaking dan wel ‘gift nummer honderd’). De namen van de vrienden die een extra gift overmaken zullen niet in het nummer genoemd worden, behalve als men dat erg graag wil. Suggesties van eventuele andere sponsors zijn ook van harte welkom.

Wij wensen jullie veel leesplezier met de digitale SGKJ-Nieuwsbrief.

 Met vriendelijke groet,

Margreet van Wijk-Sluyterman

Secretaris SGKJ