SGKJ-Nieuwsbrief 37

Datum

Nieuws uit het SGKJ-bestuur
Allereerst wenst het SGKJ-bestuur alle lezers van de Nieuwsbrief een goed en gezond 2021!
Helaas hebben we nog steeds te maken met corona en alle maatregelen om het virus te bestrijden. Desondanks is het bestuur bezig met de voorbereiding van studiedagen en excursies. Eerder werd al de studiedag rond het thema kinder- en jeugdpoëzie op 27 mei in de Chocoladefabriek te Gouda aangekondigd. Inmiddels is ook de najaarsstudiedag gepland, namelijk op 5 november. Deze dag staat in het teken van schoolleesboekjes. We zijn dan te gast bij de Rijkuniversiteit Groningen. Verder hopen we in maart of april nog een voorjaarsexcursie te organiseren, maar of dat plan gerealiseerd kan worden, is op dit moment hoogst onzeker. Alles hangt af van de situatie rond corona.

lees verder of download hier de Nieuwsbrief