SGKJ-Nieuwsbrief 36

Datum

Beste vrienden,
Met genoegen sturen we jullie graag het nieuwe nummer van onze SGKJ-Nieuwsbrief vol interessante informatie, nieuws en vakliteratuur.
Interessant om snel te bekijken: De KB website heeft in de nieuwe website literatuurgeschiedenis ook jeugdliteratuur als thema opgenomen.  
Vrienden geven informatie over streekgebonden literatuur in Den Haag en Rotterdam en in de Achterhoek.  
Er is ook aandacht voor geleerde heren die nu alleen nog bekend zijn door wat ze voor kinderen schreven. Wie dat zijn, lees je in de Nieuwsbrief en misschien heb je zelf ook nog een suggestie.  
We wensen u veel leesplezier met deze SGKJ-Nieuwsbrief.   
Margreet van Wijk
(secretaris SGKJ)