Tresoar

Tresoar, Leeuwarden
www.tresoar.nl
Contactpersoon: Jacob van Sluis

Collectie

De bewaarcollectie is ontstaan uit de collecties van de voormalige Provinciale Bibliotheek van Friesland, die een voortzetting is van de Universiteitsbibliotheek Franeker, het Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum, en het museum Princessehof (meer specifiek de collectie N. Ottema). De collectie is ongeveer 3000 kinderboeken groot en bestrijkt de periode van ± 1731 tot heden. Daarnaast zijn er strips, schooluitgaven, tijdschriften, prenten, bordspellen en papieren speelgoed, manuscripten, originele illustraties, drukproeven, brieven, foto’s, etc. Het verzamelcriterium is natuurlijk de Friese taal of Friesland, met een focus op oorspronkelijk in het Fries geschreven jeugd- en kinderboeken of in/uit het Fries vertaalde jeugd- of kinderboeken, en op Friesland betrekking hebbende jeugd/kinderboeken.

Naast de bewaarcollectie oude kinderboeken zijn er ook ruim 5.000 moderne kinderboeken aanwezig.

Schenkingen

De collectie is in de loop der tijden verrijkt met diverse schenkingen met betrekking tot Nienke van Hichtum.

Toegankelijkheid

Behalve in het CBK, zijn de kinderboeken ook te vinden in de online catalogus van Tresoar. De materialen staan deels in open opstelling in de studiezaal en deels in het magazijn. Meestal is er zowel een uitleenexemplaar als een bewaarexemplaar aanwezig. Voor inzage is het niet nodig een afspraak te maken. Wel is het raadzaam de materialen de dag voorafgaand aan het bezoek online aan te vragen, omdat een deel van de collectie elders is opgeslagen en slechts éénmaal daags opgehaald kan worden.

Tentoonstellingen

Er kunnen tentoonstellingen gehouden worden.

Vakliteratuur

Over de Friese kinderliteratuur is een ruime collectie vakliteratuur aanwezig.

Literatuur over de collectie

- Jant van der Weg, Kinderboeken in Tresoar (Leeuwarden), in: 'SGKJ-Berichten' nr. 93, zomer 2018 p.25-28
- J. van Sluis, Hjir moatte Pake en Beppe út foarlêze! : ynventaris fan Fryske berneboeken oant en mei 1950 yn Tresoar. Tresoar, 2003.
- Provinsjale Biblioteek fan Fryslân: 150 jaar geschiedenis in collecties, Tresoar, 2002. Daarin met name het hoofdstuk geschreven door Jant van der Weg: Kinderboeken, p.153‐158.