Museum Nijkerk

Museum Nijkerk, Nijkerk
www.museumnijkerk.nl/
Contactpersoon: Yolijn van der Krol

Collectie

Stichting Oud Nijkerk stelt zich ten doel de cultuurhistorische geschiedenis van Nijkerk levend te houden en toegankelijk te maken voor een breed publiek. Naast het verzamelen van voorwerpen en gegevens wordt ook historisch onderzoek verricht. De stichting exploiteert een museum waarin naast een semipermanente tentoonstelling over het verleden van Nijkerk ook tijdelijke thema-exposities worden gehouden. Onderdeel van de algemene collectie in Museum Nijkerk is de deelcollectie Callenbachboeken.

Uitgeverij G.F. Callenbach heeft in haar Nijkerkse tijd (1854-1997) tussen de 9000-10.000 publicaties uitgegeven: nieuwe boeken, herdrukken, catalogi, et cetera. De uitgeverij stond bekend om haar theologische uitgaven en de Nobelreeks, maar vooral ook om haar kinder- en jeugdboeken. Deze collectie wordt regelmatig uitgebreid door middel van schenkingen door belangstellenden en donateurs die het museum een warm hart toedragen. De bewaarcollectie kinderboeken bestaat uit ca. 5100 exemplaren, waarvan 2600 unieke titels en bestrijkt de periode 1854-2013. Het kinderboekenfonds varieert van "de rode ruggetjes" uit de periode rond de eeuwwisseling, de zondagsschoolboekjes, tot de boeken van W.G. van de Hulst, Anne de Vries, Cor Bruijn en Klaas Norel. Alle boeken uitgegeven bij uitgeverij G.F. Callenbach worden verzameld, maar het museum verzamelt daarnaast ook boeken die zijn geschreven door bijvoorbeeld Nijkerkse schoolmeesters zoals P. de Zeeuw J.Gzn.

Enkele speciale verzamelgebieden en deelcollecties zijn:

  • Zondagsschoolboekjes en kerstboekjes van onder andere E. Betsy, A.J. Hoogenbirk en I. Keller
  • Werken van schrijver W.G. van de Hulst Sr. (972 boeken)
  • Werken van schrijver A. de Vries (291 boeken)
  • Werken van illustratrice R. Reinderhoff (331 boeken)
  • Werken van Nijkerkse schoolmeester en kinderboekenschrijver P. de Zeeuw JGzn (283 boeken)
  • Uitgeverscatalogi Callenbach: grotendeels reeds digitaal te doorzoeken via: www.achterderug.nl/catalogi.php
  • Verder: boekenleggers, uitgeverfolders, losse katernen, schoolplaten uitgegeven, of gedrukt door uitgeverij G.F. Callenbach

herzien: 16-05-2021

Toegankelijkheid

De Callenbach collectie bij  Museum Nijkerk is digitaal te doorzoeken via een inventarislijst, zie: http://www.museumnijkerk.nl/kenniscentrum/. De collectie is na afspraak (info@museumnijkerk.nl) fysiek te bezoeken in het museum. De boeken worden niet uitgeleend.

Literatuur over de collectie

- Yolijn van der Krol, Nijkerk en Callenbach: De collectie van Museum Nijkerk, in: 'SGKJ-Berichten' nr.90 zomer 2017, p. 22-26
- Witzel, F. (2010-2014). Callenbach: Wat een boeken. Tijdschrift Oud Nijkerk. Nijkerk: Stichting Oud Nijkerk.