SGKJ-Nieuwsbrief 43

Uitgelicht

Ontdek hier bijzondere oude kinderboeken en centsprenten.

Beste SGKJ-vrienden,
Na de geslaagde studiedag in Groningen op 5 november staan er weer twee activiteiten gepland in het voorjaar, een excursie op 11 maart en de voorjaarsstudiedag op 21 april. Meer daarover in deze Nieuwsbrief.
Er zijn weer tentoonstellingen te bezoeken onder meer in het nieuwe stripmuseum in Noordwijk. In de rubriek over streekgebonden jeugdliteratuur staat de bespreking van een publicatie over Rotterdamse jeugdboeken. Verder worden de lezers geattendeerd op interessante vakliteratuur!
 We wensen jullie veel leesplezier met deze nieuwe SGKJ-Nieuwsbrief.
Margreet van Wijk, secretaris SGKJ

SGKJ-Nieuwsbrief 43 hier inzien of downloaden

Najaarsexcursie 26 september 2022

Activiteit

Hier vindt u het verslag en de foto's van deze excursie

Beste SGKJ-vrienden,          
Het beleg en ontzet van Alkmaar waren in 1573, bijna 450 jaar geleden. Dat is een goede aanleiding om meer te weten te komen over hoe het Alkmaars ontzet in kinderboeken is verwerkt. Tijdens de excursie op 26 september kunnen we onder meer kennisnemen van dat deel van de collectie van het Regionaal Archief Alkmaar. Daarnaast wordt de hier aanwezige Kluitmancollectie getoond alsmede een collectie schoolboekjes en kinderprenten.

SGKJ-Nieuwsbrief 47 - 30 juni 2022

Nieuwsbericht

Beste mensen,
Bij deze stuur ik u de nieuwste digitale nieuwsbrief van de SGKJ toe. Wederom met een gevarieerde inhoud.
We wensen u veel "leesplezier".
Met vriendelijke groeten,
Lineke de Vries, secretaris

Het rampjaar 1672 voor de jeugd verteld.

Blog

1672 staat in de Vaderlandse Geschiedenis bekend als het Rampjaar. Het 350ste herdenkingsjaar levert verschillende publicaties op. Een bijzonder boek is de toelichting bij en hertaling van een in 1674 verschenen anonieme leerboek De Franse tirannie. Nieuwe spiegel der Jeugd, ‘zodat de jongelui de gebeurtenissen nooit vergeten en kunnen leren van wat ons is overkomen’.  De jeugd (en ook volwassenen) moest gewaarschuwd worden voor de gruwelijkheden van de Fransen in het Rampjaar. Het boek is een echt propagandaboek, maar veel van de oorlogshandelingen van de Fransen zijn ook daadwerkelijk gebeurd. Het doel van het boek was echter duidelijk: de kinderen een anti-Franse mentaliteit bijbrengen.

SGKJ-Nieuwsbrief 46

Nieuwsbericht

Beste SGKJ-vrienden en liefhebbers van het oude kinderboek,
Hierbij stuur ik de SGKJ-Nieuwsbrief 46 met het In Memoriam voor Sikke van der Weg. Verder veel nieuws over bijzondere boeken die deels aansluiten bij de actualiteit, informatie over tentoonstellingen en het Centraal Bestand Kinderboeken en talloze links naar achtergrondinformatie.
Ik wens jullie veel leesplezier met deze Nieuwsbrief.
Vriendelijke groeten,
Aernout Borms, beheerder website

Maroessia, een Oekraïense klassieker

Nieuwsbericht

De oorlog in Oekraïne heeft ons geschokt. De meesten van ons wisten weinig van dat land, maar dat is de afgelopen weken wel veranderd. Wat betreft jeugdliteratuur, Oekraïne had een klassiek jeugdboek over Marusya, een Oekraïense heldin die streed voor de vrijheid van haar land.