SGKJ-Nieuwsbrief 43

Uitgelicht

Ontdek hier bijzondere oude kinderboeken en centsprenten.

Beste SGKJ-vrienden,
Na de geslaagde studiedag in Groningen op 5 november staan er weer twee activiteiten gepland in het voorjaar, een excursie op 11 maart en de voorjaarsstudiedag op 21 april. Meer daarover in deze Nieuwsbrief.
Er zijn weer tentoonstellingen te bezoeken onder meer in het nieuwe stripmuseum in Noordwijk. In de rubriek over streekgebonden jeugdliteratuur staat de bespreking van een publicatie over Rotterdamse jeugdboeken. Verder worden de lezers geattendeerd op interessante vakliteratuur!
 We wensen jullie veel leesplezier met deze nieuwe SGKJ-Nieuwsbrief.
Margreet van Wijk, secretaris SGKJ

SGKJ-Nieuwsbrief 43 hier inzien of downloaden

Uitnodiging studiedag najaar 2023

Nieuwsbericht

Beste vrienden van de SGKJ,
Op 10 november is er weer een studiedag van de SGKJ. De studiedag heeft als thema: "Koloniale jeugdboeken vanuit hedendaags perspectief". Deze studiedag is zeer gevarieerd, zoals u in de bijlage kunt lezen. We hopen dan ook dat we velen in de Vossiuszaal van de Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 27 in Leiden weer zullen ontmoeten.
U kunt zich aanmelden via  de mail voor 20 oktober. We verzoeken u de deelnemerskosten van tevoren over te maken op NL88 INGB 0002 348552 t.a.v. de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.
Met vriendelijke groeten, namens het bestuur,
Lineke de Vries

Boeiende discussie over zwarte mensen in prentenboeken

Blog

Op 21 september trotseerden zo’n vijfentwintig SGKJ-vrienden de regen voor de excursie naar het Allard Pierson in Amsterdam (gelukkig is het vanuit de uitgang van de metro maar zo’n dertig meter naar de ingang van het museum), waar we de tentoonstelling over zwarte mensen in prentenboeken gingen bekijken.

SGKJ-Nieuwsbrief 53 - 6 september 2023

Nieuwsbericht

 

Beste vrienden,

Met veel plezier stuur ik jullie Nieuwsbrief 53 van de SGKJ. Wederom met veel interessante artikelen en tips. Mocht je zelf een tip hebben voor deze - onregelmatig verschijnende - nieuwsbrief, dan is een mailtje naar Jeannette Kok voldoende (Jeannettekok47@outlook.com).

Met vriendelijke groeten,

Lineke de Vries

Najaarsexcursie 21 september 2023

Nieuwsbericht

 

Beste mensen,

Op 1 september is er een excursie van de SGKJ naar Allard Pierson. Hier ziet u het programma en verdere informatie. Voor zover u dat nog niet hebt gedaan kunt u zich nog aanmelden. In verband met de organisatie zien we graag dat u dat voor 10 september doet.

We hopen velen van u te zien.

Met vriendelijke groeten, Lineke de Vries

SGKJ-Nieuwsbrief 52

Nieuwsbericht

Beste vrienden,

Veel aandacht voor taal, racisme en discriminatie in Nieuwsbrief 52 van de SGKJ. Het boek van Ewoud Sanders over deze materie wordt uitgebreid besproken. En natuurlijk vindt u ook veel voorbeelden van kinderboeken waarin taal en prenten dit verhaal ondersteunen. Verzamelingen, collecties, vakliteratuur, zoals altijd is er voor ieder iets van zijn of haar gading in de Nieuwsbrief. Ook de uitslag van de enquête die veel van onze vrienden onlangs hebben ingevuld, kunt u hierin terugvinden.

Met vriendelijke groeten, Lineke de Vries