SGKJ-Nieuwsbrief 43

Uitgelicht

Ontdek hier bijzondere oude kinderboeken en centsprenten.

Beste SGKJ-vrienden,
Na de geslaagde studiedag in Groningen op 5 november staan er weer twee activiteiten gepland in het voorjaar, een excursie op 11 maart en de voorjaarsstudiedag op 21 april. Meer daarover in deze Nieuwsbrief.
Er zijn weer tentoonstellingen te bezoeken onder meer in het nieuwe stripmuseum in Noordwijk. In de rubriek over streekgebonden jeugdliteratuur staat de bespreking van een publicatie over Rotterdamse jeugdboeken. Verder worden de lezers geattendeerd op interessante vakliteratuur!
 We wensen jullie veel leesplezier met deze nieuwe SGKJ-Nieuwsbrief.
Margreet van Wijk, secretaris SGKJ

SGKJ-Nieuwsbrief 43 hier inzien of downloaden

Voorjaarsstudiedag 2024

Nieuwsbericht

Beste mensen,
Op 12 april is er een studiedag van de SGKJ met als titel '
BEELD EN BEELDVORMING. ILLUSTRATIES IN OUDE KINDERBOEKEN'. De studiedag wordt gehouden in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het laatste deel van de studiedag vindt plaats in het RKD er tegenover.
Iedereen die aan de studiedag wil deelnemen, wordt verzocht zich voor 30 maart aan te melden via een mailtje naar StichtingGKJ@gmail.com. Als u iemand mee wilt nemen, is dat natuurlijk mogelijk (graag even aangeven in de aanmeldingsmail).
Deelname aan de studiedag kost € 15,- per persoon voor donateurs en € 20,- voor niet-donateurs. We verzoeken u de deelnemerskosten van tevoren over te maken op NL88 INGB 0002 348552 t.a.v. de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.

Voorjaarsexcursie 2024

Nieuwsbericht

Beste vrienden en belangstellenden,
Op 15 maart aanstaande is er een excursie naar Het Hernhutter Huis in Zeist. Het thema van de middag: zendingsverhalen voor kinderen. Hier leest u meer over het programma en de wijze van aanmelden.
We hopen u daar te zien.
Met vriendelijke groeten,
Lineke de Vries, secretaris

Sprookjes om van te genieten en te leren

Blog

Mijn ouderlijk huis stond in Vredewold. De dorpen van Vredewold lagen op zandruggen midden in moerassen. Buiten de zandwegen was het niet pluis. Daar buiten huisden heksen en duivels. In de winter, als de nachten lang waren en de wind om het huis gierde, kwamen eeuwenlang de verhalen over de duistere krachten los. Mijn vader verhaalde zo beeldend over “witte wieven”, reuzen en geesten, dat ze in mij gingen leven.

De ontwikkeling van sprookjes

Grimm in Fryslân

Blog

Na een contact met het Grimm-museum in Kassel kwam het verzoek aan Anne Popkema, uitgever en vertaler, iets te schrijven voor hun tijdschrift, Brüder Grimm-Journal. De mensen daar vonden het interessant te horen, hoe het werk van de gebroeders Grimm in Fryslân in de belangstelling stond. Anne zocht contact met ondergetekende en wij voldeden graag aan dat verzoek. En we bekeken hoe Grimm in Fryslân in de loop der eeuwen bekendheid kreeg.

De negentiende eeuw

Geslaagde studiedag in Leiden

Blog

Op vrijdag 10 november vond in de Bibliotheek van de universiteit Leiden de halfjaarlijkse studiedag van de SGKJ (Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur) plaats met als thema ‘Koloniale jeugdboeken vanuit hedendaags perspectief’. Het werd een geslaagde dag met boeiende lezingen over verschillende onderwerpen. Een studiedag die weer onder de uitstekende leiding stond van de SGKJ-voorzitter Janneke van der Veer.