Organisaties gericht op

de geschiedenis van het boek en de literatuur 

 

Hier onder vindt U een korte beschrijving van instellingen en organisaties die zich bezighouden met de geschiedenis van de literatuur en van het boek in het algemeen en die daarbij ook aandacht aan de jeugdliteratuur schenken. 

Het overzicht is eerder gepubliceerd in de Berichten. Mocht U onjuiste informatie aantreffen wilt u dit dan doorgeven (centsprenten@xs4all.nl).

 

De Dr. P.A. Tiele-Stichting verankert de cultuur van de tekstuele media - in digitale, gedrukte en handschriftelijke vorm Ė in de maatschappij van heden en toekomst. We doen dat door het instellen van leerstoelen, het doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het (doen) uitgeven van wetenschappelijke publicaties, het organiseren van symposia, congressen, lezingen etc.

Website: www.tiele-stichting.nl/Home; email: info@tielestichting.nl

 

Het Nederlands Genootschap van Bibliofielen houdt zich af en toe ook met jeugdliteratuur bezig. Het is een enigszins besloten vriendenkring, met ca. 150 leden. Om lid te worden moet men geÔntroduceerd worden. Er worden twee maal per jaar bijeenkomsten georganiseerd, kleine excursies en een meerdaagse zomerexcursie. Het Jaarboek, waarin ook bijdragen over jeugdliteratuur voorkomen is te koop.
Secretaris: Mw. C.E. van Schendel. Plantagekade 14, 1018 ZV Amsterdam.
Website:
www.bibliofielen.nl

 

De Nederlandse Boekhistorische Vereniging (NBV), met meer dan 400 leden, organiseert studiedagen en congressen, stimuleert onderzoek en geeft het 'Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis' uit, met daarin ook artikelen over jeugdliteratuur. Het is een landelijke vereniging die 'zich richt op allen die het oude Ťn het nieuwe boek in al zijn verschijningsvormen een warm hart toedragen'.

Adres: Nederlandse Boekhistorische Vereniging Postbus 90407 2509 LK Den Haag

website: boekgeschiedenis.nl e-mail: info@boekgeschiedenis.nl

 

De Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde functioneert onder auspiciŽn van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden. Men houdt zich meestal met literatuur voor volwassenen bezig, maar af en toe ook met jeugdliteratuur. De werkgroep is open voor iedereen. Tijdschrift Indische Letteren. Informatie: postbus 2155, 2400 CD Alphen aan den Rijn.

De website is te vinden op: http://zuiderweg.indischeletteren.nl.

Het emailadres is: zuiderweg@indischeletteren.nl 

 

De Werkgroep Achttiende Eeuw geeft het tijdschrift De achttiende eeuw uit en organiseert jaarlijks een symposium. Doel: stimuleren van onderzoek op het terrein van de 18e-eeuwse cultuurgeschiedenis in BelgiŽ en Nederland en belangstellenden met elkaar in contact brengen. Secretariaat: Dr. A.S. de Haas, secretaris Singel 24-2, 1015 AA Amsterdam, tel./fax 020-4211607.

De website is te vinden op: www.leidenuniv.nl/host/mnl/wkgrp18 , e-mail: hjschoo@csi.com 

 

De Werkgroep Negentiende Eeuw stelt zich ten doel: de studie van dit tijdvak in al zijn facetten (bijvoorbeeld kunst, literatuur, geschiedenis, natuurwetenschappen en pedagogie) te bevorderen. Eťn maal per jaar wordt een symposium georganiseerd, en er wordt een blad uitgegeven met de titel het tijdschrift De Negentiende Eeuw .

Adres: Finsterwoldepad 74, 6835 BL Arnhem, email: bastienne.eijssens@hetnet.nl

Website: www.leidenuniv.nl/host/mnl/wkgrp19

 

De Werkgroep BiografieŽn houdt contact met haar leden via het Biografie Bulletin. Iedere geÔnteresseerde kan lid worden.

Meer informatie op Internet: http://oasis.leidenuniv.nl/host/mnl/biografi.html .

email: alexandra.paffen@let.uu.nl

 

Contact SGKJ: StichtingGKJ@gmail.com ; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms. Bijgewerkt op 04 april 2018. Overname, kopiŽren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.