Hieronymus van Alphenprijs 2008 toegekend aan

Theo Gielen 

 

Laudatio

Eene vertelling over Oom Theo

 

Wij zaten bij Oom Theo,

Die nijv’re onderzoeker,

Die veel weet te vertellen.

We dronken chocolade

En deden honderd vragen.

In ’t einde sprak Oom Theo:

‘Wel nu, mijn kleine braven,

Gij kent nu al mijn passies,

Welk’ houdt Gij voor het beste?’

 

Toen zeide neefje Aernout:

‘Die passie is mij ’t liefste

Waar alles kan bewegen

Door ’t trekken aan de lipjes

En ’t draaijen aan de schijfjes.

O, als bij het openklappen,

Dieren, personen, dingen

Plotsklaps naar buiten springen.

Dat vind ik wel je ware.

Ik ga voor beweegbare!’

 

‘Nee, stoutekind’renboekjes,’

Riep Fritsje, ‘zijn het leukste!

Daar kun je veel van leren

En ook een beetje lachen

Om ondeugden, gebreken

En zien hoe slecht het afloopt

In inktpot, vuur of grafplaats,

Met afgeknipte duimen,

Half of heel doorgesneden,

Of onder honderd pokken,

(Wat kwam van al dat jokken).

Of vallend van de kade.

Geef mij stuwwelpetriaden!’

Van winkels en fabrieken,

Die men moet zien te redden,

Na honderd jaar ten leste.

Die boeken zijn de beste!’

Maar Anneke, dat liefje,

Die zwaaide met haar handjes

En vroeg zoo alle aandacht.

Zij zei: ‘Het is in Haarlem,

Daar vinden we het beste.

Bij I. de Haan, uitgever,

Die zooveel mooije boeken

In ’t licht heeft laten komen

 Als De Sint Niklaas Schoentjes,

Aan Zee en Kinderleven,

Nellij aan het Strand, De blauwe vogel,

Geschiedenis van Blauwbaard,

Vermakelijke historie

Van Pierrot en Harlekijn.

Ik las ze honderd malen,

Dat zijn de beste verhalen!’

 

Toen glimlachte Oom Theo

En sprak: ‘Mijn hartediefjes,

Ik zal U iets vertellen

En niemand teleurstellen

In ’t maken van zijn keuze.

Die is natuurlijk reuze!

Maar alle vier de passies

Beheersen heel mijn leven.

Ze zijn mij even dierbaar.

Ik hoop nog lang te werken

En veel te publiceren,

Dan zal ik zijn tevreden.

Dat zal ’k U niet verhelen.

 

En vort…. thans buiten spelen!’

 Frits Booy     (Zeer vrij naar Hieronymus van Alphen)

Contact SGKJ: hetoudekinderboek@gmail.com; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms.
Bijgewerkt op 26 maart 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.