Hieronymus van Alphen Prijs 2002

toegekend aan

Jeannette Kok

 

Verslag van de uitreiking

 De Hieronymus van Alphen Prijs is dit jaar toegekend aan ons aller Jeannette Kok wegens haar zeer grote verdiensten voor het documenteren, verklaren en uitdragen van de geschiedenis van het kinder- en jeugdboek. Ze deed en doet dit zeer trouw, enthousiast en nauwgezet en heeft vanaf het begin de 'Berichten' mede verzorgd. Ze geeft desgevraagd belangrijke gegevens en adviezen en is snel en attent met het opzoeken en opsturen van aangevraagde informatie. De prijs is op haar verzoek in kleine kring uitgereikt.

  

 Jeannette Kok heeft de Hieronymus van Alphen-prijs in dank aanvaard. Bij een 'theevisite van het jaar' is het beeldje -een hoed vol pruimen op een sokkeltje- door de voorzitter uitgereikt. Het is een stimulans om door te gaan met het verstrekken van informatie aan allen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van de jeugdliteratuur.

Contact SGKJ: hetoudekinderboek@gmail.com; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms.
Bijgewerkt op 26 maart 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.