Hieronymus van Alphen Prijs 2000

toegekend aan

Netty van Rotterdam


Verslag van de uitreiking

 Na de huishoudelijke vergadering werd de dag besloten met de viering van het afscheid van  Netty van Rotterdam als voorzitter van de Stichting. De nieuwe voorzitter richtte welgekozen woorden tot haar, en reikte de eerste Hieronymus van Alphen Prijs aan Netty uit. Een  oorkonde en een beeldje - geïnspireerd op de pruimenboom van Jantje's vader - vergezelden zijn woorden. Netty keek nog even terug op dertien jaar voorzitterschap, een tijd waarin veel  gebeurd is, veel bereikt is en veel op de rails is gezet. De nieuwe voorzitter verloochende zijn relaties met Sinterklaas niet en dichtte de scheidende voorzitter als volgt toe: 'Netty's  werkgroep werd een stichting, die bloeide onder haar ferme hand. Zelfs aandacht van 't  ministerie kregen zij in dit verband. Dertien jaar heeft ze gestreden voor 't behoud van 't  kinderboek en ze werd steeds meer tevreden over waardering en onderzoek. Netty heeft erg veel bijgedragen aan dit alles, zonder meer. Ze verdient een hoed vol pluimen voor leiding, inzet en beheer!

Contact SGKJ: hetoudekinderboek@gmail.com; website: centsprenten@xs4all.nl.  © 2001-2015 A.G.J.M. Borms.
Bijgewerkt op 26 maart 2015. Overname, kopiëren en downloaden voor niet-commercieel gebruik van teksten en afb. is toegestaan onder vermelding van bron SGKJ/AGJMBorms. De Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur is een algemeen nut beogende instelling; bijdragen komen in aanmerking voor (verhoogde) belastingaftrek.