Zoet, griezelig en met goud

De kleine koning : een sprookje / bij twaalf platen van Hanns Pellar ; verteld door Fritz von Ostini ; vertaling van Top Naeff. - [Herdr.]. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1922].

"De kleine koning werd wel een beetje bleek, maar hij had een dapper hart en zag de griezelige gedaanten moedig in de ogen." Op bezoek bij tante Tuut en oom Jo in Amsterdam in hun jugendstil huis, met meisje-voor-dag-en-nacht en in de tuin een schuilkelder uit WO II bekeek ik tijdens een muziek-partijtje de pracht-uitgave van De Kleine Koning en vergat alles om mij heen.

Heel wat jaren later vond ik een losse plaat uit die luxe-uitgave in een Utrechts antiquariaat en liet deze prompt in de trein liggen. De afbeeldingen zijn zo sterk dat de tekst eigenlijk overbodig is. De twaalf-kleuren lithografieën (met goud) waren er ook het eerst, de tekst kwam pas later: "de dichter heeft het verlucht met woorden." Zo valt te lezen in de berijmde inleiding.

Francien Braaksma