Roomse blijheid

Bertus Aafjes en Piet Worm, Bid kindje bid, Utrecht: De Fontein, 1944.

Bid kindje bid is een juweeltje van maar 31 pagina’s, een getijdenboekje in het klein. Het begint met een ochtendgebedje en eindigt met een avondgebedje. Daartussen korte gebedjes tot Jezus, Maria, en bij kerkelijke feesten. De associatie met een middeleeuws getijdenboek wordt vooral gewekt door de illustraties: kleine, meestal omkaderde prentjes, waarin het goud ruimschoots overheerst. Als kleuter moet ik het prachtig gevonden hebben, want het glimt als de pieten.

Onlangs kreeg ik het weer in handen. Een kwestie van geluk, want ik was de titel kwijt en herinnerde me geen enkele gebedje er uit. Alleen het allerlaatste gebedje. Of eigenlijk is het geen gebedje, maar toch vergeet ik juist die twee regels nooit meer. Het is roomse blijheid in een notendop: Kinderen, bidt ook eens braafjes / Voor Piet Worm en Bertus Aafjes.

Lodewijk Winkeler