Index: titels en inzenders

Nr. Tekst-titel Boektitel Inzender

1.

Dubbele “Dubbele Lotje”

Dubbele Lotje / Erich Kästner ; [vertaling uit het Duits door Annie Winkler-Vonk ; illustraties Walter Trier]. - 3e dr. - Amsterdam : L.J. Veen, [1955].-

Lot van den Akker – Windig

2.

Eindelijk … het boekje

In de speelkamer / versjes van Anna Sutorius ; teekeningen van B.Midderigh-Bokhorst. - 16de-20de duizendtal. - Den Haag : Erven Martin G.Cohen, [ca. 1915]

Geert en Betsy Bekkering

3.

De geur van papier

Mensen, mensen / Peter Spier ; vert. [uit het Engels] door L.M. Niskos. - Rotterdam : Lemniscaat, 1981.

Abdelkader Benali

4.

Een oud vrouwtje en een varken

Der wie ris in ald wyfke, in âld teltsje foar de Fryske bern opskreaun troch Nynke fan Hichtum; yllustraasjes: T. Bottema. – Ljouwert : R. van der Velde, 1908.

Afke Bergstra

5.

Een zelfgemaakte Flipposcoop

Filmpjes Flipje van Tiel. – Tiel : De Betuwe, vanaf 1935.

Arie Bijl

6.

Gevonden in een vuilnisemmer

Tim en Tom / door Chr. van Abkoude ; met 50 platen van Louis Raemaekers. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1910].
Tim en Tom / door Chr. van Abkoude ; geïll. door Pol Dom. - 5e dr. – Alkmaar : Kluitman, [ca. 1925].

Theo Lucien Blomsma

7.

Typisch een man!

De geschiedenis van gulzigen Tobias / David Bueno de Mesquita. - Amsterdam: Vennootschap Letteren en Kunst, 1919.

Saskia de Bodt

8.

Mijn ketting

De kleinkinderen van Mevrouw Beukema / door Nannie van Wehl ; geïllustreerd door en bandteekening van C.J. Rovers. - Dordrecht : C. Morks Czn., [1910].

Suus Boef-van der Meulen

9.

Slaat ze een dokter aan de haak?

Groentjes in 't blauw / door Len Verschoor. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1946].

Ellen Boonstra-de Jong

10.

Allemaal mis!

De geschiedenis van Pig Pag Pengeltje : en andere versjes / door P. van Renssen ; platen van Rie Cramer. - 2e dr. - 's-Gravenhage ; Batavia : G.B. van Goor, [1950].

Frits Booy

11.

Mietje met het mes

Stoute kinderen voor zoete kinderen / geteekend en berijmd door J. Norweb. - Rotterdam : H. Nijgh, [ca. 1860].

Frits Booy

12.

Een kleine ondernemer met een flipposcoop

Flipposcoop / Eelco ten Harmsen van der Beek. – Tiel : De Betuwe, 1936 (blauw), herdruk 1948 (rood)

Frits Booy

13.

Een beslissend boek

Dodencel 2455 / Caryl Chessman. - Utrecht : Bruna, 1954. (Zwarte Beertjes 270)

Aernout Borms

14.

Gele meisjes

Pim Pandoer, de schrik van de Imbosch / Carel Beke. - Den Bosch : Malmberg, 1953.

Aernout Borms

15.

Hoe zou het afgelopen zijn?

De woudlooper : schetsen en tafereelen uit de wouden en prairiën van Amerika / door Gabriël Ferry ; met een woord vooraf van J.J.A. Goeverneur ; met 8 platen naar teekeningen van J. Scheidel Jr. - 9e, geh. herz. dr. – Rotterdam : D. Bolle, [1926].

Henk Bouman

16.

Zo is het, dit ben ik, of de troost van droevige verhalen

Driesje Dribbel bij de reuzen / verteld en geteekend door Alfred Listal. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1917].

Francien Braaksma

17.

Een vrolijk weekblad en een goed kinderblad

Walt Disney's Donald Duck : een vrolijk weekblad. - No. 1 (oct. 1952) - heden. - Amsterdam : Margriet, 1952-....

Kris kras : het kinderblad / uitg. door de "Stichting Kinderbelangen". - Jrg. 1, no. 1 (2 apr. 1954) - jrg. 12, no. 24 (18 mrt. 1966). - Amsterdam : Stichting Kinderbelangen, 1954-1966.

Francien Braaksma

18.

Leven stenen?

Handje-plak / Bodenheim. - 8e dr. - Leiden : A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschij, [ca. 1952].

Francien Braaksma

19.

Zoet, griezelig en met goud

De kleine koning : een sprookje / bij twaalf platen van Hanns Pellar ; verteld door Fritz von Ostini ; vertaling van Top Naeff. - [Herdr.]. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1922].

Francien Braaksma

20.

In dit verhaal gebeurt eigenlijk niks

Kom binnen in het huis van El Pintor waar je mag: klimmen, springen, zwemmen, snoepen, schilderen, schaatsen, knoeien, koken, glijden, vliegen, vissen, varen / El Pintor. - Amsterdam : Variété, [1943].

Francien Braaksma

21.

Zo zoet... en met perspectief

De koningin van Elvenland / M.Ch. Siedentopf ; vrij naverteld [uit het Duits] door Alfred Listal ; [platen van A. v. Volborth]. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1913].

Francien Braaksma

22.

Een raar verhaal

De pruik van Cassander / tekst van Pauline Seraphin (1846) ; bewerkt door Eliza Hess-Binger ; illustraties van Nelly Bodenheim. - Gouda : G.B. van Goor Zonen, [1925]

Francien Braaksma

23.

Een hart onder de riem

Roeland Westwout / Diet Kramer. - 11e, herz. dr. - Haarlem : Holland, [1973].

Roeland Westwout : roman over jonge menschen / Diet Kramer ; [omslag: Piet Worm]. - 3e dr. - Amsterdam : Holland, [1940].

Jitske Brouwers

24.

Naweeën van de oorlog

Zes. - Amsterdam : U.M. Holland, [1949]. Omslagtitel: 6 + 1 werd 7.

De grote verandering / Diet Kramer ; [omslagontwerp van Nelly Aardbodem]. - Amsterdam : Holland, [1957].

Jitske Brouwers

25.

Beheerst reisgenot

Uit en thuis / W.F. Oostveen. - Haarlem : I. de Haan, [ca. 1880].

Piet Buijnsters

26.

Groeien als mens

De brief voor de koning : een avonturenverhaal / Tonke Dragt ; [ill. van de schrijfster]. - Den Haag : Leopold, 1962.

Jet Bussemaker

27.

Mijn favoriete jeugdboek

De A.F.C.-ers / door J.B. Schuil ; geïllustreerd door O. Geerling. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1915]
De A.F.C.-ers / door J.B. Schuil ; geïllustreerd door Rein van Looy. - 6e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [195-?].

Job Cohen

28.

En ik hield helemaal niet van spaghetti

Spaghetti van Menetti / het verhaal is geschreven door Kees Leibbrandt en getekend door Carl Hollander. - Amsterdam : De Arbeiderspers, 1964. (herdr. Kosmos, cop. 1977).

Toin Duijx

29.

Een boekje voor een prikkie

In het rijk van koning leeuw / [prenten van Joop Geesink ; met versjes van H. de Wolf]. - Schiedam : "De Boekerij", [ca. 1943].

Henk Duijzer

30.

Ode aan een moeder

De drie gaven van Sint Pieter / Constant de Kinder ; illustraties van Edmond van Offel. Uitgever; L. Opdebeek . Antwerpen. 1946.

Trude Gielen

31.

Piet de Smeerpoets

Een aardig prentenboek met leerzame vertellingen, naar het beroemde Hoogduitsche kinderwerk 'Der Struwwelpeter' voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt / door W.P. Razoux. - Schiedam : H.A.M. Roelants, [186-?].

Theo Gielen

32.

Yes!

De nieuwe rijschool : een beweegbaar prenteboek met rijmen / van A. van der Hoop Jr'szoon. - Schiedam : H.A.M. Roelants, [1856].

Theo Gielen

33.

Hoe mooi is dat mooie kinderboek?

Rossy, dat krantenkind / A. Rutgers van der Loeff-Basenau ; ill. van Rein van Looy. - 3e dr. - Amsterdam : Ploegsma, 1957.

Thea Gordijn

34.

Vloeken in de trein

De wijde wereld / Anne de Vries ; tekeningen van Tjeerd Bottema. - 8e dr. - 's-Gravenhage, Batavia : Van Goor Zonen's uitgevers- maatschappij, 1953. - (Jaap en Gerdientje : leesboek voor de christelijke school ; dl. 6)

Kees Hagen

35.

Sietse en Hielke

Op reis met de Kameleon / door H. de Roos ; geïll. door Gerard van Straaten. - 6e dr. - Alkmaar : Kluitman, [1978].

Jacco Hooikammer

36.

Het boekje van tante Ton

Het eerste gebed van Jessica / met eene inleiding van L. de Geer ; uit het Engelsch. - 3e dr. - Groningen : G. J. Reits, 1869.

Jessica's eerste gebed / Hesba Stretton ; opnieuw bew. [uit het Engels] door W.P. Balkenende ; met tek. van Isings. - 28e dr. - Nijkerk : Callenbach, [1989].

Bram van IJperen

37.

Mijn favoriet

t Juttersjong : een verhaal van de zee / door Anthony van Kampen ; tekeningen van Lambert Simon. - Den Helder : C. de Boer Jr., [1944]

Emilie Jacobi

38.

Een enge man

Amelioranna als koopvrouwtje / naverteld door N. van Hichtum ; teekeningen van Susan B. Pearse. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1928]

Hendrien Kars

39.

Een dubbele verrassing

Bobo : geschiedenis van een aap / door Mevrouw B.E. van Osselen-van Delden en Marie Hildebrandt. - [Herdr.]. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1921].

Hendrien Kars

40.

Vogelperspectief

De 3 paardjes / Piet Worm ; met ill. van de schrijver. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1954].
De vogelvis / [tekst van] Bertus Aafjes en [ill. door] Piet Worm. - Utrecht : De Fontein, [1948].

Hendrien Kars

41.

Een hervonden schat

Het boek van luilekkerland / door Chr. van Abkoude ; illustraties van Reinhold Hansche. - 's-Gravenhage : De Groot & Dijkhoffz, [1912].

Hendrien Kars

42.

Bruid van een trollenkoning

Het nachtkindje / Otto Nebelthau ; met 8 gekleurde platen en 19 zwarte tekeningen van Else Wenz-Viëtor ; vertaling van Th. Vrijdag. - Eindhoven : "De Pelgrim", 1943.

Hendrien Kars

43.

Een blijde schok

Le avventure di Pinocchio; storia di un burattino / C.Collodi ; Illustrata da Luigi E.M.Augusta Cavalieri. Firenze, Adriano Salani, [1934].

Hendrien Kars

44.

Te griezelig

Sprookjes / Hans Chr. Andersen ; opnieuw verteld door Jan van der Moer ; platen van Edmund Dulac. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, 1914.

Hendrien Kars

45.

Een zeldzame aanwinst

Nijgh's beweegbaar prentenboek. - 2e verb. dr. - Rotterdam : H. Nijgh, [ca. 1865].

Kees Keijzer

46.

Veiligheid

's Winters op Beukenwoud / door Mevrouw van Osselen-van Delden. - 2e dr. - Amsterdam : Allert de Lange, [1908].

De familie Dolijn / door Mevr. van Osselen-van Delden n ; [illustraties van Wythoff]. - 2e dr. - Amsterdam : Allert de Lange, [1911].

De Moore's / door Mevrouw van Osselen-van Delden ; met plaatjes en versieringen [van A. Wijthoff]. - Amsterdam : Allert de Lange, [1907].

Bunny Kelk

47.

Wreedheid in kleur

Bijbel voor de jeugd / Alphons Timmermans ; geïll. door Piet Broos ; met een voorw. van Jos Keulers. - Helmond : Helmond, 1946-1949. - 2 dl. : ill. ; 27 cm. [I.]. Het Oude Testament. [II.]. Het Nieuwe Testament.

Jeannette Kok

48.

Een pindamannetje

Langs drie wegen : een serie leesboekjes voor Katholieke Scholen, no. VI, 4e leerjaar. Blije jeugd: ’t Vrolijk kwartet. - De Spaarnestad, 1934. 2e dr. met gemoderniseerde illustraties ca. 1949.

Jeannette Kok

49.

Vriendschap en vrijheid

Albert Kuyle vertelt over Mannetje Windwijs / [illustraties van Arie Teeuwisse ; muziek: Tjalling Esther]. De Lanteern, 1953

Jeannette Kok

50.

Duizenden pennenstreken

Borre en de nachtzwarte kat / Jenny Wagner ; geïll. door Ron Brooks ; [vert. uit het Engels door L.M. Niskos]. - Rotterdam : Lemniscaat, 1977.

Ernest van der Kwast

51.

Een dikke bakker, een zure vrouw en een onbeholpen knecht

In de Soete Suikerbol / W.G. van de Hulst. - [Amsterdam] : De Standaard, [1947]. – Deel 1.

Henk van der Lee

52.

Achterop bij Niels

Niels Holgersson's wonderbare reis / Selma Lagerlöf ; geïllustreerd door Anton Pieck ; [uit het Zweeds vertaald door Margaretha Meyboom]. - 7e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, [1958].

Mieke Lietaer

53.

In slechts vier kamers

Kom binnen in het huis van El Pintor waar je mag: klimmen, springen, zwemmen, snoepen, schilderen, schaatsen, knoeien, koken, glijden, vliegen, vissen, varen / El Pintor. - Amsterdam : Variété, [1943].

Jaap ter Linden

54.

‘Voor je eigen bestwil’

Ottelientje / door Freddy Hagers ; geïllustreerd door Nans van Leeuwen ; omslag van Lies Veenhoven. - 2e dr. - Alkmaar : Kluitman, [1953]

Ottelientje op "Den Hove" / door Freddy Hagers ; geïll. [en omslag] door Nans van Leeuwen. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1946].

Joke Linders

55.

Een naamgenoot als begin van een verzameling

Joke wordt mensch : meisjesroman uit Indië / door Ems I.H. van Soest ; geïllustreerd door B. Midderigh-Bokhorst. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1936].

Joke van der Meer

56.

Eind goed, al goed?

Kool en rozen / door C.M. van Hille-Gaerthé. - 6e dr. - Rotterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1938.

Joke van der Meer

57.

Een geboycot boek

Zonder familie / Hector Malot ; vertaling door Horsa. – Rotterdam : J. Bergé, 1880.

Alleen op de wereld / Hector Malot ; [vert. uit het Frans] door Gerard Keller. - 's-Gravenhage : Stemberg, 1880.

Leon Monné

58.

Grote dikke boeken

Sprookjes en vertellingen : volledige uitgave / H.C. Andersen ; naar het Deens door W. van Eeden ; geïll. door  Rie Cramer. - 8e dr. - Utrecht : De Haan, 1952.

Nelleke Noordervliet

59.

Een evacuatie met boeken

Bob van Duyn in de "Far-West" / door Bert Voeten ; geill. door Gerrit de Morée. - [Helmond : Helmond], [1940].

Eef Nulden

60.

Jetses tekent Indië

In en om de desa : leesboekje over mensen, dieren en planten voor de Indische scholen / door H. Schroo ; met illustraties van C. Jetses en M.A. Koekkoek. - 4e dr. - Groningen, Batavia : J.B. Wolters, 1948.

Karin Ottenhoff

61.

Achter slot en grendel

De holenkinderen in het geheime dal / A.Th. Sonnleitner ; met tek. van Fritz Jaeger en L. Hudribusch ; omslagtek. Tjeerd Bottema ; Nederlandse bew. [uit het Duits] van Casper de Jong ]. - 4e dr. - 's-Gravenhage [etc.] : Van Goor, [1952].

Charlotte Poot

62.

De klank van thans

Hallo! Hallo! Thans hoort u Prop!... / Herbert Alexander ; geïllustreerd door R. Mummendey. 2e dr. - ’s Hertogenbosch, Malmberg, 1947.

Bea Ros

63.

Kind in een achterbuurt

Annetje Hakkel / door Marcella van der Es. - Rotterdam : Kaiser Biskwie-, Koek en Beschuitfabrieken, [ca. 1930].

Netty van Rotterdam

64.

Piel, piel, piel

Alle eendjes zwemmen over 't water! / door D. Tipstra ; met tekeningen van Simon Pronk. - 2e dr. - Groningen : Jacob Dijkstra, [194-?]

Louis Saalmink

65.

De kracht van de verbeelding

Momo en de tijdspaarders / Michael Ende ; [vertaald uit het Duits door Robert Jan van Asch ; omslag en illustraties van de schrijver]. - Rotterdam : Lemniscaat, 1975.

Jeroen Salman

66.

Gevaar deert hem niet

Dick Bos-serie : [eerste serie] / door Maz. - 's-Gravenhage : Ten Hagen, [1941-1948]. - 26 dl. : ill. ; 12 cm. Maz-beeldbibliotheek. - Op de omslag: Detective beeldverhaal. - De eerste 15 delen verschenen als: Maz-serie.

Dick Bos-serie : [vierde serie] / [Maz]. - Hilversum : Nooitgedacht, 1960-.... - 36 dl. ; 13 cm.

Ewoud Sanders

67.

Droom en werkelijkheid

Alice’s Adventures in Wonderland / Lewis Carroll ; illustrated by Maggie Taylor. –Palo Alto, USA : Modernbook Editions, 2008.

Bas Savenije

68.

Dierbare herinnering

Robbedoes. - Jrg. 1 (1938) - Jrg. 67 (2005). - Marcinelle : Dupuis, 1938-2005.

Richard Schoonderwoerd

69.

Afleiding van een sombere werkelijkheid

Pasja en het geheim van Belversven / door Henk Helder ; band en illustraties van Marten Toonder. - 3e dr. - Amsterdam : Uitgeverij Jacob van Campen, ca. 1947.

Marjan Schuddeboom

70.

Het boekje dat wél gespaard bleef

Truus gaat naar huis / door M. Veren ; [tek. van G.D. Hoogendoorn]. – Nijkerk : Callenbach, [1940].

M. Sieders-Eggink

71.

Geheimtaal

Wij uit Bolderburen / Astrid Lindgren ; vert. uit het Zweeds door Sydia Clark ; met zwarte illustraties van Ilon Wikland. - Amsterdam : C.P.J.van der Peet ; [S.l.] : [s.n.], [1957].

Voor het laatst: Bolderburen / Astrid Lindgren ; [vert. uit het Zweeds door Sydia Clark ; met zwarte ill. van Ilon Wikland]. - Amsterdam : C.P.J. van der Peet, [1957].

 

Meer over Bolderburen / Astrid Lindgren ; vert. [uit het Zweeds] door Sydia Clark ; met zwarte illustraties van Ilon Wikland. - Amsterdam : C.P.J. Van der Peet, [1957].

Christine Sinnighe Damsté

72.

Ik zie en ik zag…

Ik zie / [te-ke-nin-gen en plaat-jes van] Marietje Witteveen. - [Rotterdam : Luctor], [ca. 1942].

Miep Slager-Mantel

73.

Een mummie en een marathon

De levende mummie, of Een sportkampioen van vóór 2000 jaar : een jongensboek / door Jan Feith ; geïllustreerd door Willy Sluyter. - 3e dr. - Amsterdam : Scheltens & Giltay, [1929].

Miep Slager-Mantel

74.

“Het is niet goed met hem gegaan”

Dit is de spin Sebastiaan / Annie M.G. Schmidt ; ills. Wim Bijmoer. - Amsterdam: De Arbeiderspers, 1951.

Marijke Slagter

75.

In het zondagse pak naar The Ramblers

Het radio-spook / door Jac. Berghuis Jr. ; geïllustreerd [en omslag] door J. Lutz. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1928].

Rein Talens

76.

Andere tijden

De windhappers / door Jan Mens ; geïllustreerd door Uschi. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1941].

Rein Talens

77.

“Monus hadden ze niet meer”

Monus, de man van de maan / door A.D. Hildebrand ; bandtekening en illustraties van Rein van Looy. - Amsteram : H. Meulenhoff, [1952].

Dirk J. Tang

78.

Een Zeer Grote Tovenaar

Welwel, de zeer grote tovenaar & zes andere doldwaze verhalen over ridders, tovenaars, matrozen, krentenbollen, cowboys, indianen & over een planeet / W. Hofman ; [tekeningen van de schrijver]. - Den Haag : W. van Hoeve, 1969.

Nel Teeuwen

79.

Tsjechoslowakije en Syrië

Morgen is de toekomst / An Rutgers van der Loeff. - Amsterdam : Ploegsma, 1980.

Nel Teeuwen-Opheij

80.

In slechts vier kamers

Kom binnen in het huis van El Pintor waar je mag: klimmen, springen, zwemmen, snoepen, schilderen, schaatsen, knoeien, koken, glijden, vliegen, vissen, varen / El Pintor. - Amsterdam : Variété, [1943].

Jaap ter Linden

81.

Voor honden verboden

De avonturen van Flip en Flap / [verteld door Han Hoekstra ; tek. van Joop Geesink]. - Joure ; Utrecht : Douwe Egberts, [1950-1952]. - 4 dln.

Jo Thijssen

82.

Bloedbroeders

Winnetou, het opperhoofd der Apachen / door Karl May ; [vert. uit het Duits]. - 9e dr., [3e editie]. - Amsterdam : Becht, [1951].

Ger Tielen

83.

Waar een eenvoudig jongensboek toe kan leiden…

Robinson Crusoë / Daniel Defoe ; opnieuw bewerkt voor de jeugd naar S. Gruys-Kruseman ; met 50 tekeningen van Hugo Kriens. - 3e dr. - Rijswijk : V.A. Kramers, [1955].

Toon Timmermans

84.

Stoere Dikkertje

Dikkertje Dap : en een heleboel andere versjes / Annie M.G. Schmidt ; geïllustreerd door Wim Bijmoer. - Amsterdam : Arbeiderspers, 1961.

janneke van der Veer

85.

Anders dan andere meisjes

Rossy, dat krantenkind / A. Rutgers van der Loeff-Basenau ; illustraties van Rein van Looy. - Amsterdam : Ploegsma, 1952.

Janneke van der Veer

86.

Een folder met een staartje

Ankie's tweelingzusje / door Mimi van den Heuvel ; [illustraties en omslag: Rein van Looy]. - Antwerpen ; Haarlem : "De Sleutel", [1947].

Lachebekje / Mimi van den Heuvel ; [ill. Rein van Looy]. - Haarlem [etc.] : Uitgeverij J.H. Gottmer, 1959.

De familie 'Treurniet' : boek voor jonge meisjes / Mimi van den Heuvel ; tek. door Rein van Looy. - Haarlem [etc.] : 'De Sleutel', cop. 1950.

Janneke van der Veer

87.

De alleroudste Roggeveen

De Gelaarsde Kat : tooneelstuk voor kinderen in 4 bedrijven / Leonard Roggeveen. – ’s Gravenhage : Uitgeverye Vant Ryckste, 1924.

Alfred Veerman

88.

Een opstel en een prijs

School-idyllen / door Top Naeff ; geïillustreerd. - 16e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, ca. 1943.

Ans J. Veltman-van den Bos

89.

Eindeloos gelezen en bekeken

Sprookjes van Moeder de Gans / door Charles Perrault ; verlucht met veertig prenten van Gustave Doré ; ingel. door Godfried Bomans ; [vert. uit het Frans en] met een naw. over de ill. door H.L. Prenen. - Den Haag : Kruseman, 1965.

Hans van Velzen

90.

Waarom was Afke’s Tiental zo mooi?

Afke's tiental : een schets uit het Friesche arbeidersleven / door N. van Hichtum ; geill. met 14 plaatjes naar oorspr. teek. van C. Jetses. - Groningen : Wolters, 1903. (herdruk)

Afke's Tiental / door N. van Hichtum ; geïllustreerd met 13 plaatjes door C. Jetses. - 3e dr. - Alkmaar : Gebr. Kluitman, [1913].

Dolf Verroen

91.

Lievelingsboek ondanks (of dankzij?) Katla

De gebroeders Leeuwenhart / Astrid Lindgren ; [vert. uit het Zweeds door Rita Törnqvist-Verschuur ; omslag en illustraties van Ilon Wikland]. - Amsterdam : Ploegsma,.1974.

Karin Vingerhoets

92.

Een boek voor een oude sok

De club der trekvogels / door F. Koster ; met talrijke illustraties naar foto's en teekeningen van Mia van Oostveen. - Amsterdam : Van Holkema & Warendorf, [1930].

Jacques Vos

93.

Een boek over échte kinderen en volwassenen

De kinderkaravaan / A. Rutgers van der Loeff-Basenau ; geïll. door Rein van Looy. - 2e dr. - Amsterdam : Ploegsma, 1952.

Jacques Vriens

94.

Dat wist zelfs de meester niet…

De Zwitserse Robinson / bewerkt door Hein Kray ; naar de originele Zwitserse uitgave van Johann David Wijsz. - Kampen : J.H. Kok, [1947].

De Friesche Robinson Crusoë, of De lotgevallen van Thomas Havinga en den neger Zabi : 5e druk. - Sneek : F. Holtkamp en zonen, [1855].

Sikke van der Weg

95.

Is ze dat echt…?

Goud Elsje / M. de Lange-Praamsma ; met tekeningen van Rie Reinderhoff. - 2e dr. - Nijkerk : G.F. Callenbach, 1947

Jant van der Weg

96.

Roomse blijheid

Bertus Aafjes en Piet Worm, Bid kindje bid, Utrecht: De Fontein, 1944.

Lodewijk Winkeler

97.

Dit was niet de eerste keer dat ik een baby in de wieg had liggen en toch...

Lijsje Lorresnor / J.M. Selleger-Elout ; illustraties en band van Claudine Doorman. - 12e dr. - Wassenaar : Servire, [1955].

Thea van Wordragen