Het boekje van tante Ton

Het eerste gebed van Jessica / met eene inleiding van L. de Geer ; uit het Engelsch. - 3e dr. - Groningen : G. J. Reits, 1869.

Jessica's eerste gebed / Hesba Stretton ; opnieuw bew. [uit het Engels] door W.P. Balkenende ; met tek. van Isings. - 28e dr. - Nijkerk : Callenbach, [1989].

 Dit dunne, zichtbaar oude, maar verder in goede staat verkerende boekje van mijn vroeg gestorven moeder – ik was amper een jaar toen ze overleed –  is pas laat in mijn bezit gekomen. Samen met enkele andere persoonlijke eigendommen kreeg ik het in 1999 van mijn nicht Dineke tijdens een familiereünie. Volgens die nicht, een dochter van een zus van mijn moeder, was dit boekje van haar tante Ton, mijn moeder, geweest.

Ik was er heel blij mee en heb het, verpakt in twee stevige plastic mapjes, als een kleinood opgeborgen bij de familiedocumenten zonder het te lezen. Verder dan doorbladeren ben ik toen niet gekomen. Tien jaar later wilde ik over een dergelijk melodramatisch en overdreven stichtelijk kinderboek een kritisch stukje schrijven. Ik dacht meteen aan het boekje van tante Ton. Het is er niet van gekomen. Over Jessica's eerste gebed kon ik geen kwaad woord op papier krijgen!       

Bram van IJperen