Een vrolijk weekblad en een goed kinderblad

Walt Disney's Donald Duck : een vrolijk weekblad. - No. 1 (oct. 1952) - heden. - Amsterdam : Margriet, 1952-....

Kris kras : het kinderblad / uitg. door de "Stichting Kinderbelangen". - Jrg. 1, no. 1 (2 apr. 1954) - jrg. 12, no. 24 (18 mrt. 1966). - Amsterdam : Stichting Kinderbelangen, 1954-1966.

In 1952 verscheen de eerste aflevering van Walt Disney's Donald Duck; een vrolijk weekblad.

De redactie: "Vader en moeder zullen het zullen het zeker goed vinden als ze weten dat overal ter wereld onderwijzers en andere paedagogen van mening zijn dat dit in elk opzicht lectuur is, die men verantwoord in handen van kinderen kan geven."

Twee jaar later verscheen Het kinderblad KRIS KRAS (veertiendaags), uitgegeven door de Stichting Kinderbelangen. Hieruit: "Aan alle Ouders en Opvoeders. Wij willen een tijdschrift dat onze kinderen wekenlang kan bezighouden, waarin de beste auteurs voor hen schrijven en de knapste der illustratoren en illustratrices hun leren wat een kunstenaar vermag."

Donald Duck las ik meteen helemaal uit.
Kris Kras was voor mij om in te bladeren en hier en daar wat te lezen.
Donald Duck bestaat nog steeds.
Kris Kras allang niet meer. Toch heb ik alleen Kris Kras bewaard.

Francien Braaksma