Een pindamannetje

Langs drie wegen : een serie leesboekjes voor Katholieke Scholen, no. VI, 4e leerjaar. Blije jeugd: ’t Vrolijk kwartet. - De Spaarnestad, 1934. 2e dr. met gemoderniseerde illustraties ca. 1949.

Jaren geleden trof ik op een boekenmarkt in Amsterdam een schoolboekje aan dat me bekend voorkwam. Het was een deeltje uit de reeks Blije jeugd, bedoeld voor het vierde leerjaar van Katholieke Scholen. En ja, het was een boek waaruit ik had leren lezen. De illustraties herkende ik onmiddellijk. Vooral het laatste verhaal was me bijgebleven: over een pinda-mannetje dat wordt lastiggevallen door een stel dronken kerels. Enkele dorpsjongens helpen de arme man, en als een van hen later bijna verdrinkt redt het pinda-mannetje hem met gevaar voor eigen leven. En tot slot bidt de Chinees ‘in zijn mooie eenvoud’ in de RK kerk van het dorp voor de dorpsdokter en diens familie. Bij herlezen bleek het boekje heel wat roomse onderwerpen te bevatten. Maar opgroeiend in een RK omgeving in een verzuilde wereld was dat normaal. Pas later begreep ik dat ook leesmethoden een middel waren in de propaganda van de Rooms-katholieke kerk.

Jeannette Kok