Een opstel en een prijs

School-idyllen / door Top Naeff ; geïillustreerd. - 16e dr. - Amsterdam : H.J.W. Becht, ca. 1943.

Wij Van den Bossen zijn lezers. Op mijn zesde zat ik al in boekhandel  Rijnsdorp in Amsterdam, waar ik samen met mijn vader geregeld kwam, op een krukje te lezen.  

Toen ik elf jaar was, won ik een opstelwedstrijd met een verhaal over Lingjam, een Javaans meisje. De beloning was een boek: Schoolidyllen van Top Naeff.  Van mijn moeder kreeg ik bij die gelegenheid een wit schortje (uiteraard zelfgemaakt) omdat ik haar ’s zondags hielp bij het koken. Geheel in de geest van Lingjam, die na haar bekering tot de Here Jezus een Christelijke huishoudschool oprichtte. Mijn opstel werd afgedrukt in het Zendingsblad en vóór in het gewonnen boek Schoolidyllen geplakt.

 De herinnering aan dit voorval kwam naar boven, toen ik vijftig jaar later mijn exemplaar uitleende aan een leerlinge. Zij genoot, net als ik destijds, van de belevenissen van een groepje ‘bakvissen’ en ook zij was  ontroerd door de dood van Jetje van Marle. Top Naeff weet dus ook de moderne jeugd te boeien.  

Ans J. Veltman-van den Bos