Een hart onder de riem

Roeland Westwout / Diet Kramer. - 11e, herz. dr. - Haarlem : Holland, [1973].

Roeland Westwout : roman over jonge menschen / Diet Kramer ; [omslag: Piet Worm]. - 3e dr. - Amsterdam : Holland, [1940].

Toen ik vroeger Diet Kramers’s Roeland Westwout las, was het alsof mij een hart onder de riem werd gestoken. En nu, jaren later, had ik bij herlezing weer hetzelfde gevoel. Op het omslag van het boek van zestig jaar geleden prijkte een foto. Op de 10e druk die ik heb herlezen staat een tekening van een zittende jongeman op de buitenkant.

Ik identificeerde mij met de jonge mensen uit het boek, die warme en verstandige ouders hadden, die hun huis tot een thuis wisten te maken voor de zes opgroeiende jongeren. Ze moeten allerlei moeilijkheden overwinnen, waarbij de beschrijving van het gezinsleven er een lichtere toets aan geeft. Het is geen jongensboek en geen meisjesboek, maar een roman over en voor jonge mensen. De schrijfster is een goede psychologe en dit boek bood houvast in een moeilijke periode van mijn leven.

Jitske Brouwers