Dit was niet de eerste keer dat ik een baby in de wieg had liggen en toch...

Lijsje Lorresnor / J.M. Selleger-Elout ; illustraties en band van Claudine Doorman. - 12e dr. - Wassenaar : Servire, [1955].

In juli 1986 werd mijn vierde kind, mijn tweede zoon geboren. Nadat een dochter het jaar daarvoor dood was geboren was mijn angst hem ook te verliezen erg groot. Zoals elke baby huilde hij als hij in de wieg gelegd werd. Ik had niet de rust om naar beneden te gaan als hij huilde. Daarom ging ik maar op de trap zitten, net zo lang tot hij stil was. Terwijl ik daar zat, het was naast de boekenkast met kinderboeken, bedacht ik dat ik bij deze gelegenheid net zo goed een boek zou kunnen lezen, maar ja…welk boek. Ik pakte Lijsje Lorresnor uit de kast.

Dat was een gouden greep! Niet alleen Lijsje, maar ook haar vader vond ik zo bijzonder. Het boek heb ik pas later helemaal uitgelezen. Met mijn in ’86 geboren zoon gaat het heel goed.

Thea van Wordragen