Bruid van een trollenkoning

Het nachtkindje / Otto Nebelthau ; met 8 gekleurde platen en 19 zwarte tekeningen van Else Wenz-Viëtor ; vertaling van Th. Vrijdag. - Eindhoven : "De Pelgrim", 1943.

Niet zo heel lang geleden vond ik op een rommelmarkt “Het nachtkindje”, een “fout” boek uit 1943, dat mij herinnerde aan de tijd dat ik als zes-, zevenjarige boeken leende in een bibliotheek die was gevestigd in een donker, oud, voormalig schoolgebouw.

Mijn moeder vroeg voor mij om een fantasieverhaal; de bibliotheekjuffrouw raadde Nachtkindje aan, over een meisje dat overdag niet kan zien, daarom “leefde Viola steeds in een donkere kamer, waar ze eenzaam met haar poppen speelde, want geen der andere kinderen uit de buurt wou bij haar zijn.” Tot overmaat van ramp wordt ze ontvoerd, bestemd om bruid van een trollenkoning te worden.

De Arthur Rackham-achtige donkere tekeningen versterken de naargeestige sfeer. Gelukkig werd die negatieve leeservaring gecompenseerd door mooie andere boeken.

Hendrien Kars