Nieuwenhuyzen - Een Pruisische Huzaar

Nummer
63
Uitgever
Jan Nieuwenhuyzen
Plaats
Haarlem
Onderwerp
militaria

63.  Een Pruisische Huzaar, 4 hsn., militairen,