Kolff - Roemah blanda-Woning van Europeanen

Nummer
1
Uitgever
Gualtherie Kolff
Plaats
Leiden
Onderwerp
koloniën

Roemah blanda | Woning van Europeanen. 12 afb., huis met de bedienden. Uit de reeks in kleurenlithografie met koptitel Gambar-gambar akan peladjaran dan kasoekaän anak-anak dan iboe-bapanja, ondertitel Nederlandsch-Indische prenten.