SGKJ-Vrienden en aanmelden als 'Vriend'

De SGKJ telt circa 180 leden, die 'vrienden' worden genoemd. Het zijn mensen die zich beroepsmatig of uit liefhebberij bezighouden met het oude kinderboek, maar ook instellingen zoals bibliotheken en musea.

Vrienden kunnen tegen een geringe vergoeding deelnemen aan activiteiten zoals studiedagen, die twee maal per jaar worden georganiseerd en aan de halfjaarlijkse excursies naar tentoonstellingen en collecties van kinderboeken. Ze krijgen drie maal per jaar SGKJ-Berichten toegestuurd (naar wens op papier of digitaal of beide). Dit tijdschrift bevat o.a. verslagen van studiedagen, interessante artikelen over jeugdliteraire onderwerpen, besprekingen van nieuwe vakpublicaties, persoonlijke kinderboekenverzamelingen en kinderboekencollecties.

De vrienden ontvangen rond de jaarwisseling het nieuwjaarsgeschenk, een mooi vormgegeven boekje in de reeks 'De Waare Rijkdom', waarvan de tekst is verzorgd door een van de vrienden. Daarnaast krijgen de vrienden regelmatig de SGKJ-Nieuwsbrief gemaild met o.a. tips voor tentoonstellingen en nieuwe vakpublicaties en kunnen zij de SGKJ-Facebookpagina volgen.

Aanmelden

Heeft U ook interesse voor het oude kinderboek dan verwelkomen wij u graag als vriend! U kunt zich aanmelden door een email aan secretaris Margreet van Wijk, StichtingGKJ@gmail.com of een briefje naar Klaarwaterboslaan 1, 3881 LR Putten.

Het lidmaatschap kost €30 per jaar, als u meer wilt doneren dan is dat welkom. Voor studenten geldt het kortingstarief van €15. Het bedrag kunt u overmaken op NL88 INGB 0002348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur te Putten. Graag bij de overboeking uw naam en adres vermelden. Na ontvangst krijgt u het laatste nummer van de SGKJ-Berichten, het meeste recente jaargeschenk en een uitnodiging voor de eerstvolgende studiedag of excursie.