SGKJ-Vrienden

De SGKJ telt circa 180 donateurs, die 'vrienden' worden genoemd. Het zijn mensen die zich beroepsmatig of uit liefhebberij bezighouden met het oude kinderboek, maar ook instellingen zoals bibliotheken en musea.

SGKJ-Vrienden kunnen tegen een geringe vergoeding deelnemen aan activiteiten, zoals studiedagen en excursies naar tentoonstellingen en kinderboekencollecties. Beide activiteiten worden tweemaal per jaar georganiseerd. Ook krijgen vrienden tweemaal per jaar SGKJ-Berichten toegestuurd (naar wens op papier of digitaal of beide). Het tijdschrift bevat onder meer samenvattingen van de lezingen die zijn gehouden op studiedagen, besprekingen van naslagwerken over jeugdliteratuur, interviews met vrienden van de SGKJ, beschrijvingen van openbare kinderboekencollecties en interessante privéverzamelingen, en andere artikelen over onderwerpen op het gebied van (de geschiedenis van) de kinder- en jeugdliteratuur. 

Rond de jaarwisseling ontvangen de vrienden het nieuwjaarsgeschenk, een mooi vormgegeven boekje in de reeks 'De Waare Rijkdom', waarvan de tekst meestal is verzorgd door een van de vrienden. Daarnaast krijgen ze regelmatig de SGKJ-Nieuwsbrief gemaild met o.a. tips over tentoonstellingen en nieuwe vakpublicaties en kunnen ze de SGKJ-Facebookpagina volgen.

Aanmelden

Heeft u ook interesse in oude kinderboeken en alles wat daarmee samenhangt, dan verwelkomen wij u graag als vriend! U kunt zich aanmelden door te mailen naar secretaris Lineke de Vries, StichtingGKJ@gmail.com of een briefje te sturen naar Hullenzandweg 18, 7938 TB, Nieuw Balinge.

Donateurs betalen minimaal € 30,- per jaar. Als u meer wilt doneren dan is dat natuurlijk zeer welkom. Voor donateurs in het buitenland bedraagt de minimale donatie € 40,-. Voor studenten geldt het kortingstarief van € 15,-. Het bedrag kunt u overmaken op NL88 INGB 0002348552 t.n.v. Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur te Nieuw Balinge. Graag bij de overboeking uw naam en adres vermelden. Na ontvangst krijgt u het laatste nummer van de SGKJ-Berichten, het meeste recente jaargeschenk en een uitnodiging voor de eerstvolgende studiedag of excursie.