Voorjaarsstudiedag 2019: Van vertellen naar lezen

De voorjaarsstudiedag werd gehouden op vrijdag 12 april 2019 in Leeuwarden. We waren te gast in de grote zaal van molen De Eendragt van de NHL Stenden Hogeschool. Het thema van deze dag, Van vertellen naar lezen. De orale verteltraditie in relatie tot kinder- en jeugdliteratuur, was geïnspireerd op het programma Het onvergetelijke Leesmoment en het project Swalkkasten.

Het internationale karakter van het thema kwam naar voren in de lezingen van Wally de Doncker, voormalig voorzitter van IBBY, en Orsolya Réthelyi, een Hongaarse onderzoekster van Nederlandse kinderboeken. Het Friese aspect wass vertegenwoordigd in de bijdragen van Alex Riemersma en Christine Sinninghe Damsté. Tijdens de studiedag werd ook de Hiëronymus van Alphenprijs uitgereikt en heeft Jant van der Weg afscheid genomen als voorzitter van de SGKJ en haar opvolger Janneke van der Veer voorgesteld.

Programma

10.30 uur Ontvangst met koffie/thee
11.00-13.00 uur Ochtendprogramma
- Opening door de voorzitter Wally de Doncker: Van verteller tot schrijver, van schrijver tot verteller
- Alex Riemersma: Rasvertellers Waling Dijkstra en Nynke van Hichtum als leesbevorderaars voor de jeugd van 8 tot 88 jaar
- Uitreiking van de Hiëronymus van Alphenprijs
13.00-14.00 uur - Lunch op eigen gelegenheid in restaurant 3JO of de kantine van NHL Stenden
14.00-16.00 uur Midagprogramma
- Christine Sinninghe Damsté-Buma: Op reis door Friesland met Piebe Krediet. Over ganzenborden in Fryslân en in Leeuwarden
- Orsolya Réthelyi: ‘Moeder mogen wij een Hongaars meisje? Já?': Hongaren als migranten en vluchtelingen in Nederlandse kinder- en jeugdliteratuur
- ‘Het onvergetelijke Leesmoment’: toelichting door Jant van der Weg, interview met enkele vertellers door Mark Dupree, twee vertellers aan het woord
- Afscheid van Jant van der Weg als voorzitter van SGKJ
16.00 uur Afsluiting van de studiedag, gevolgd door borrel

Kosten

Deelname aan de studiedag kost € 12,50,- en voor niet-SGKJ-ers, waaronder introducés, € 15,00. We verzoeken u de deelnemerskosten van tevoren over te maken op NL88 INGB 00023485 52 t.a.v. de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam. Uw aanmelding is pas definitief na ontvangst van uw betaling. Daarna krijgt u een bericht ter bevestiging.

Meer weten?

In het volgende nummer van SGKJ-Berichten worden een verslag van de studiedag en bijdragen van de sprekers opgenomen.