Voorjaarsstudiedag 2016: Symposium Bijzondere Boekvormen

Soms is een boek meer dan ‘een samengebonden of genaaid aantal bedrukte bladen’, zoals Van Dale het beschrijft. Er zijn ook boeken die door hun vorm of formaat opvallend afwijken van wat gebruikelijk is, zoals pop-ups en leporello’s. Op vrijdag 15 april 2016 kunt u in de aula van de Koninklijke Bibliotheek een symposium over bijzondere boekvormen bijwonen.

Deelname is €15,- voor SGKJ-Vrienden, NBV-leden, KB-Vrienden, €20,- voor mensen die geen donateur zijn van de organiserende partijen en kosteloos voor donateurs van de Tiele-Stichting.

Programma

10.30 uur: Ontvangst
11.00 uur: Welkom door SGKJ-voorzitter Jant van der Weg.

Nelleke Moser: Lezen of kijken? Een handgeschreven ABC-boekje met een dubbele bodem uit 1779.
Kees Moerbeek: Pop-up buiten de kaders

12.30 uur: Lunch op eigen gelegenheid
13.30 uur: Ontvangst
14.00 uur: Welkom door Tiele-voorzitter Els van Eijck van Heslinga

Paul van Capelleveen: Opkomst en ondergang van de bijzondere boekvorm
Karin Vingerhoets: Bijzondere boekvormen in de KB-kinderboekencollectie
Imke Neels: Restauratie en behoud van bijzondere boekvormen

15.10 uur: Pauze
15.30 uur:

Moon Brouwer en Benjamin Elbel: Boven Kamers, een pop up boek over de menselijke hersenen.
Uitreiking Tiele-scriptieprijs

16.45 uur: Borrel en bezoek tentoonstelling Bijzondere Boekvormen.