Voorjaarsexcursie 2010: Kinderprent voor 1 cent

Geachte donateur,

Namens het bestuur van de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur nodig ik u uit voor de voorjaarsexcursie op woensdag 2 juni in het Historisch Museum Schielandshuis te Rotterdam.

De excursie heeft deze keer een bijzondere karakter: een bezoek aan de expositie van centsprenten samengesteld door de Atlas Van Stolk in het Schielandshuis en het symposium Kinderprent voor 1 cent.

Aanleiding voor het symposium, georganiseerd in samenwerking met de Atlas Van Stolk en de Koninklijke Bibliotheek, is de publicatie en presentatie van Centsprenten: massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal.

Dit boek door Aernout Borms, uitgegeven door d’Jonge Hond en de Koninklijke Bibliotheek, verschijnt als vierde uitgave in de reeks Illustraties onder redactie van Saskia de Bodt. Het boek is gebaseerd op de centsprentenverzameling in de Koninklijke Bibliotheek die binnen kort in zijn geheel is te raadplegen via de website van het Geheugen van Nederland. Deze website zal ook tijdens het symposium worden gepresenteerd.

Het programma is als volgt:
Inloop vanaf 13.30 uur
14.00 uur: Welkomstwoord door Hans Walgenbach, directeur Historisch Museum Rotterdam
14.05 uur: Een maatschappelijke organisatie als volksopvoeder. Correcte schoolprenten voor de minvermogende klasse door Jo Thijssen
14.25 uur: De gouden periode van de Rotterdamse kinderprent door Nico Boerma
14.45 uur: Pauze
15.15 uur: Centsprenten: een massaproduct? door Aernout Borms
15.35 uur: Uitreiking eerste exemplaar Centsprenten: massaproduct tussen heiligenprent en stripverhaal
15.45 uur: Presentatie Geheugen van Nederland
15.55 uur: Centsprenten in de Atlas Van Stolk door Carl Nix
16.05 uur: Bezichtigen tentoonstelling en borrel

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Aernout Borms