Tussentijdse excursie 2018: ABC Letterfeest

Op een zonnige dag verwelkomden de gastvrije medewerkers een kleine twintig SGKJ-vrienden en introducees in museum Nairac in Barneveld, dat een paar jaar geleden vernieuwd en uitgebreid is. Er is nu een prachtige zaal beschikbaar voor de tentoonstelling  “ABC Letterfeest! ABC- boeken uit de collectie Booy”, waarvoor de vrienden die middag naar Barneveld gekomen waren.

Frits Booy verzorgde zelf de inleiding op de tentoonstelling.  In de negentiende eeuw verschenen de eerste ABC- boeken volgens het stramien van ‘A is een aapje’. Het anonieme Nieuw ABÉ-Boekje voor Lieve Kinderen uit 1836 is het meest populaire en langst uitgegeven ABC-boek. Frits liet de toehoorders meedenken over de  vraag, hoe de letters Q en Y uitgebeeld konden worden. Dat werd steeds lastiger, toen er minder woorden met een Q  geschreven werden. Hoe zijn die soms vreemde combinaties van plaatje en teksten te verklaren? Dat gaat vaak om vertaalde ABC- boeken.  Frits toonde de bijzondere ABC-boeken, zoals die over beroepen. De verzuiling is ook niet voorbijgegaan aan het genre, zoals interessante voorbeelden op de tentoonstelling laten zien. De ABC-boeken zijn allang niet meer van belang zijn voor het onderwijs, maar nog steeds vormt het ABC een inspiratiebron voor de fantasie van schrijvers en tekenaars, zoals blijkt uit de boeken van onder meer Dick Bruna, Joke van Leeuwen, Max Velthuijs en Willem Wilmink.

Met Frits liepen we na zijn inleiding mee naar de ruime en lichte tentoonstellingszaal in het vernieuwde deel van het museum. Op een van de wanden zijn alle pagina’s van het bekende ABC  van ‘A is een aapje” te zien In de vitrines langs de wanden en een grote vitrine in het midden lagen en stonden de boeken waarover Frits had verteld en nog veel meer. De levendige gedachtewisseling rond de vitrines vormden de afsluiting van deze geanimeerde excursie.

Margreet van Wijk-Sluyterman


Uitnodiging

In de negentiende eeuw verschenen de eerste ABC- boeken volgens het stramien van ‘A is een aapje’. Het anonieme Nieuw ABÉ-Boekje voor Lieve Kinderen uit 1836 is het meest populaire en langst uitgegeven ABC-boek. De versie met tekeningen van Rie Cramer is u vast bekend. Ook vele andere bekende schrijvers en illustratoren hebben ABC- boeken gemaakt, bijvoorbeeld Dick Bruna, Walter Crane, Joke van Leeuwen, Rien Poortvliet, Max Velthuijs en Willem Wilmink. De tentoonstelling is een feest van herkenning.

14.00-14.15 uur:  Inloop en ontvangst
14.15-15.00 uur: Inleiding door Frits Booy ‘Aantrekkelijk, Boeiend, Curieus, aspecten van het ABC-boek”
15.00-16.00 uur:  Bekijken van de tentoonstelling


De kosten voor de excursie bedragen €5 (ter plaatse te voldoen). De entreekosten van het museum bedragen €7,50, maar de museumjaarkaart is ook geldig.