Najaarsexcursie 2016: Nederlands Muziek Instituut

In de enorme hal van het Stadhuis in Den Haag werden de 25 deelnemers aan de excursie naar het Nederlands Muziek Instituut (NMI) opgewacht door Karijn Dillmann. Ze is de beheerder van de bibliotheek, die deel uitmaakt van het archief van het NMI. Sinds januari is de collectie opgenomen in het Haags Gemeente Archief (HGA).

Frits Zwart, directeur van het NMI, vertelde hoe het archief en de bibliotheek van het NMI tot stand gekomen zijn. De verzameling van D.F.Scheurleer (1855-1927) vormde de basis van het archief. Een belangrijke collectie is die van de violist Willem Noske. Hij verzamelde vioolmuziek en werk van Nederlandse componisten. De muziekhandschriften van het NMI geven een mooi beeld  van het proces van het componeren. Bijzonder is het handschrift van de 10-jarige Mozart en zijn vader Leopold, die in 1766 in Nederland waren. Het is een compositie ter ere van de inhuldiging van Prins Willem V als stadhouder. Verder bevat het archief interessante partituren met aantekeningen van dirigenten. Ook brieven en foto’s maken deel uit van de collectie. Zo zijn er brieven en foto’s van Catharina van Renes, die zoveel kinderliedjes gecomponeerd heeft. Paul Chr. van Westering heeft de gedichten van Annie M.G. Schmidt op muziek gezet. Van hem zagen we tijdens de rondleiding in het depot een handschrift van het liedje over het Lelijke Eendje, met een briefje daarover van Annie M.G. Schmidt. Speciaal voor ons hadden Karijn en Frits voor de rondleiding door het depot ook mooie boeken met kinderliedjes  voor ons klaargelegd.

Jant van der Weg besloot de middag met haar presentatie over de herkomst van oude kinderliedjes, waarbij we ook mee konden zingen. Haar boek Midden in de week, maar zondags niet, heeft Jant daarna aangeboden aan het NMI. Wij waren blij met de bijzonder boeiende en interessante middag en de medewerkers van het NMI zijn zo enthousiast geworden over de materialen die ze voor ons opgedoken hadden, dat ze overwegen een tentoonstelling te wijden aan de muziek voor kinderen uit hun mooie collectie!

Margreet van Wijk-Sluyterman

Meer weten?

In SGKJ-Berichten nummer 92 (voorjaar 2018) vindt u een artikel over de muziekboekenverzameling van Miep Slager-Mantel.