Excursie 2006: Rie Cramer in Museum Nairac

Het is dit jaar een eeuw geleden dat Rie Cramers eerste prentenboek uitkwam: Van meisjes en jongetjes. Op deze overzichtstentoonstelling, samengesteld uit de collectie van Miriam Goldschmidt, is te zien hoe modern en baanbrekend Rie Cramer - zeker in het begin van haar loopbaan - was als vernieuwster van het Nederlandse kinderboek aan het begin van de 2oste eeuw. Er wordt ruim aandacht geschonken aan het werk waarmee ze beroemd is geworden, maar op de expositie is ook veel te bewonderen dat minder of zelfs totaal niet bekend is. Originele aquarellen, etsen en pentekeningen, ontwerpen voor toneeldecors- en kostuums, reclametekeningen en circa 200 prentenboeken, geven een beeld van haar veelzijdige oeuvre. Daaronder een groot aantal zeer bijzondere, tot nu toe onbekende en nog niet eerder geëxposeerde buitenlandse uitgaven. Zie www.nairac.nl

Op vrijdag l september a.s. organiseert de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur voor haar donateurs (en eventuele introducés) een excursie naar de tentoonstelling Honderd jaar Rie Cramer: een feest van herkenning! Deze vindt plaats van 17 juni t/m 28 oktober 2006 in het Veluws Museum Nairac, Langstraat 13, 3771 BA Barueveld, tel. (0342) 415 666).
Op deze tentoonstelling wordt aandacht besteed aan alle aspecten van het werk van Rie Cramer, niet alleen haar kinderboeken, maar ook bijvoorbeeld aan haar werk voor het theater. De kern wordt gevormd door de rijke collectie van Miriam Goldschmidt uit Wassenaar, van wie in oktober bij Terra/Lannoo een heel bijzonder boek over Rie Cramer uitkomt.

Het programma is als volgt:
14.00 - 14.30 uur - aankomst met koffie/thee
14.30 - 14.45 uur - inleiding op de tentoonstelling door drs. Proscilla van Leeuwen
14.45 - 15.15 uur - inleiding op Rie Cramer door Miriam Goldschmidt
15.15 - 17.00 uur - gelegenheid tot vragen stellen en bezoek tentoonstelling