Voorjaarsstudiedag 2024

Datum

Beste mensen,
Op 12 april is er een studiedag van de SGKJ met als titel '
BEELD EN BEELDVORMING. ILLUSTRATIES IN OUDE KINDERBOEKEN'. De studiedag wordt gehouden in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Het laatste deel van de studiedag vindt plaats in het RKD er tegenover.
Iedereen die aan de studiedag wil deelnemen, wordt verzocht zich voor 30 maart aan te melden via een mailtje naar StichtingGKJ@gmail.com. Als u iemand mee wilt nemen, is dat natuurlijk mogelijk (graag even aangeven in de aanmeldingsmail).
Deelname aan de studiedag kost € 15,- per persoon voor donateurs en € 20,- voor niet-donateurs. We verzoeken u de deelnemerskosten van tevoren over te maken op NL88 INGB 0002 348552 t.a.v. de Stichting Geschiedenis Kinder- en Jeugdliteratuur o.v.v. uw naam.
De KB biedt de deelnemers (vegetarische) soep aan tussen de middag. U kunt hierbij uw zelf meegebrachte broodjes nuttigen. Als u hiervan gebruik wilt maken, wilt u dat bij uw opgave dan even aangeven?
Namens het bestuur en met vriendelijke groeten,
Lineke de Vries